Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. MIKULÍK, Robert, David GOLDEMUND, Michal REIF, Petr AULICKÝ a Petr KRUPA. Outcome of Patients With Negative CT Angiography Results for Arterial Occlusion Treated With Intravenous Thrombolysis. Stroke. USA, 2009, roč. 40, č. 3, s. 868-872. ISSN 0039-2499. doi:10.1161/STROKEAHA.108.532572.
  Název česky: Výsledný stav u pacientů s negativní CT-angiografií, kteří byly léčení intravenozní trombolýzou
  RIV/00216224:14110/09:00051165 Článek v odborném periodiku. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. angličtina. Česká republika.
  Mikulík, Robert (203 Česká republika, garant, domácí) -- Goldemund, David (203 Česká republika, domácí) -- Reif, Michal (203 Česká republika) -- Aulický, Petr (203 Česká republika) -- Krupa, Petr (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: CT angiography; outcome; stroke care; thrombolysis
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 20. 4. 2012 11:00.
 2. 2008

 3. PREISS, Marek, Hana KUČEROVÁ, Eliška DOČKALOVÁ a Hana ŠTĚPÁNKOVÁ. Kognitivní funkce u pacientů s unipolární depresivní poruchou v remisi. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2008, roč. 12, supl.3, s. 1-5, 6 s. ISSN 1211-7579.
  Název česky: Kognitivní funkce u pacientů s unipolární depresivní poruchou v remisi
  Název anglicky: Cognitive functions in patients with unipolar depression in remission
  Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: major depressive episode;remission;cognitive function; course of illness;outcome
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., učo 23265. Změněno: 26. 9. 2008 10:58.
 4. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA, P. HANÁK a J. SEDLÁK. Výsledky léčby a resocializace pacientů po těžkém kraniocerebrálním poranění. In Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta - pátek. 2008.
  Název česky: Výsledky léčby a resocializace pacientů po těžkém kraniocerebrálním poranění
  Název anglicky: Outcome and resocialization after severe traumatic brain injury
  Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: brain injury; deficit; resocialization; outcome

  Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 10. 4. 2012 14:40.
 5. 2007

 6. MUSIL, Josef, Ondřej NAVRÁTIL, Pavel ŠLAMPA a D. PRINC. Metastazující glioblastom působící syndrom kaudy equiny. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. 2007.
  Název česky: Metastazující glioblastom působící syndrom kaudy equiny
  Název anglicky: Metastazing glioblastoma causing cauda equina syndrome
  Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: glioblastoma;metastasis; outcome

  Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 5. 4. 2012 23:53.
 7. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Neurological soft signs and their relationship to 1-year outcome in first-episode schizophrenia. European Psychiatry. Elsevier, 2007, roč. 2007, č. 22, s. 499-504, 5 s. ISSN 0924-9338.
  Název česky: Neurologické měkké příznaky a jejich vztah k jednoleté prognóze u první epizody schizofrenie
  Název anglicky: Neurological soft signs and their relationship to 1-year outcome in first-episode schizophrenia
  RIV/00216224:14110/07:00023059 Článek v odborném periodiku. Psychiatrie, sexuologie. angličtina. Velká Británie.
  Přikryl, Radovan (203 Česká republika, garant) -- Češková, Eva (203 Česká republika) -- Kašpárek, Tomáš (203 Česká republika) -- Kučerová, Hana (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: soft signs; first episode schizophrenia; outcome
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 17. 6. 2009 11:06.
 8. GARAJOVÁ, Ingrid, Pavel FABIAN, Rudolf NENUTIL, Marek SVOBODA, Ondřej SLABÝ a Rostislav VYZULA. Tumor-infiltrating cytotoxic T-cells predict outcome in colorectal carcinoma, clinical stadium II. In III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Sborník příspěvků. Olomouc: solen, 2007. s. 42-42. ISBN 978-80-244-1824-7.
  Název česky: TIL-CTL, predikce prežití u pacientů s kolorektálním karcinomem, stadium II.
  Název anglicky: Tumor-infiltrating cytotoxic T-cells predict outcome in colorectal carcinoma, clinical stadium II.
  Onkologie a hematologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: TIL;CTL; outcome;colorectal carcinoma
  Druh sborníku: předkonferenční sborník

  Změnila: MUDr. Ingrid Garajová, Ph.D., učo 184914. Změněno: 18. 12. 2007 18:32.
 9. 2005

 10. KIM, Jo Sik, Garami ZSOLT, Robert MIKULÍK, Carlos MOLINA a Andrei ALEXANDROV. Early Recanalization Rates and Clinical Outcomes in Patients With Tandem Internal Carotid Artery/Middle Cerebral Artery Occlusion and Isolated Middle Cerebral Artery Occlusion. Stroke : a journal of cerebral circulation. Dallas: American Heart Association, 2005, roč. 36, č. 4, s. 869-871. ISSN 0039-2499.
  Název česky: Četnost časné rekanalizace a klinický stav u pacientů se tandemovou okluzí arteria karotis interna/arteria cerebri media a izolovanou okluzí arteria cerebri media
  RIV: Článek v odborném periodiku. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. angličtina. Česká republika.
  Kim, Jo Sik (410 Korejská republika) -- Zsolt, Garami (348 Maďarsko) -- Mikulík, Robert (203 Česká republika, garant) -- Molina, Carlos (724 Španělsko) -- Alexandrov, Andrei (840 Spojené státy)
  Klíčová slova anglicky: stroke acute; outcome; ultrasonography; Doppler transcranial; thrombolysis
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., učo 38765. Změněno: 18. 6. 2009 13:48.
 11. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA a Pavel HANÁK. Resocializace pacientů po těžkém kraniocerebrálním poranění mozku. In Kuncův memoriál 2005 - sborník abstrakt. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2005. s. 41-42.
  Název anglicky: Resocialization of patients following severe traumatic brain injury
  Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: working ability; brain injury; outcome

  Změnila: Olga Pazderková, učo 46958. Změněno: 3. 5. 2006 13:27.
 12. 2004

 13. ČEŠKOVÁ, Eva. Neurologické měkké příznaky u schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 100, č. 1, s. 19-23. ISSN 1212-0383.
  Název česky: Neurologické měkké příznaky u schizofrenie
  Název anglicky: Neurological soft signs in schizophrenia
  RIV/00216224:14110/04:00010193 Článek v odborném periodiku. Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Češková, Eva (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: neurological soft signs; schizophrenia; first-episode schizophrenia; symptoms; outcome; cognitive dysfunction

  Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 4. 2. 2005 12:20.
 14. NAVRÁTIL, Ondřej, Pavel HANÁK a Martin SMRČKA. Resocializace po těžkém kraniocerebrálním poranění. In Pracovní dny ČNCHS - Finální program a abstrakta. Liberec: NCH odd. Neurocentrum Liberec, 2004. s. 62-63.
  Název česky: Resocializace po těžkém kraniocerebrálním poranění
  Název anglicky: Resocialization after severe traumatic brain injury
  RIV: Stať ve sborníku. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. čeština. Česká republika.
  Navrátil, Ondřej (203 Česká republika, garant) -- Hanák, Pavel (203 Česká republika) -- Smrčka, Martin (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: resocialization; brain injury; outcome
  Druh sborníku: předkonferenční sborník

  Změnil: MUDr. Ondřej Navrátil, Ph.D., učo 19777. Změněno: 26. 6. 2009 21:53.
 15. 2002

 16. BUCHSBAUM, M.S., L. SHIHABUDDIN, A.M. BRICKMAN, R. MIOZZO, R. PRIKRYL, Robert SHAW a K. DAVIS. Caudate and putamen volumes in good and poor outcome patients with schizophrenia. Schizophrenia Research. 2002, roč. 1/2002, č. 1887, s. 1-10. ISSN 0920-9964.
  Název anglicky: Caudate and putamen volumes in good and poor outcome patients with schizophrenia
  RIV/00216224:14110/02:00007849 Článek v odborném periodiku. Psychiatrie, sexuologie. čeština. Spojené státy.
  Buchsbaum, M.S. (840 Spojené státy, garant) -- Shihabuddin, L. (840 Spojené státy) -- Brickman, A.M. (840 Spojené státy) -- Miozzo, R. (840 Spojené státy) -- Prikryl, R. (203 Česká republika) -- Shaw, Robert (840 Spojené státy) -- Davis, K. (840 Spojené státy)
  Klíčová slova anglicky: caudate; outcome; putamen; schizophrenia; volume

  Změnila: Jana Špačková, učo 78557. Změněno: 30. 5. 2003 08:28.
 17. ČEŠKOVÁ, Eva. První epizody schizofrenie. Lékařské listy (Příloha Zdravotnických novin). 2002, roč. 2002, č. 46, s. 16-19. ISSN 0044-1996.
  Název anglicky: First-episode schizophrenia
  RIV/00216224:14110/02:00007462 Článek v odborném periodiku. Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Češková, Eva (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: adolescence; first-episode schizophrenia; outcome; antipsychotics; early intervention

  Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 12. 3. 2009 11:41.
 18. 2001

 19. ČEŠKOVÁ, Eva, Pavel DRYBČÁK, Petr HROBAŘ, Miroslav LORENC, Hana PROCHÁZKOVÁ a Josef ŠPAČEK. The changes of biological markers and treatment efficacy in schizophrenia/Abstract/. Progres in Psychopharmacology Biological Psychiatry". Kanada: Pergamon Press, 2001, roč. 25, č. 2, s. 323-335. ISSN 0278-5846.
  Název česky: Změny biologických markerů při účinné léčbě schizofrenie
  Název anglicky: The changes of biological markers and treatment efficacy in schizophrenia /Abstract/
  RIV/00216224:14110/01:00002618 Článek v odborném periodiku. Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Češková, Eva (203 Česká republika, garant) -- Hrobař, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: biological markers; schizophrenia; outcome; neuropsychology

  Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 22. 6. 2009 13:56.
 20. 2000

 21. GOGELA, Jiří, Zdeněk MALÝ, Martina NOVOTNÁ, Miloš KUŘITKA a Lukáš HRUBAN. Value of the vibroacustic stimulation test in prediction of fetal outcome in low risk term pregnancy. In Int J Obstet Gynecol, 70, 2000, Supplement No.1. Washington, 2000. s. 121-122.
  Gynekologie a porodnictví. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: pregnancy;test;outcome

  Změnil: MUDr. Jiří Gogela, CSc., učo 157. Změněno: 14. 1. 2001 16:06.
Zobrazeno: 28. 11. 2021 07:49