Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. HORÁČEK, Radek. Tanec mezi žiletkami. In Kateřina Danielová, Jana Vránová. Bohuslava Olešová. Žízeň nekonečna. 1. vyd. Brno: Books & Pipes, 2021, s. 8-50, 32 s. ISBN 978-80-7485-235-0.

  2009

  1. SVÁTKOVÁ, Barbora, Zuzana STRAKOŠOVÁ a Zuzana IŠTVÁNOVÁ. Barbora Klímová / NAŠE VĚC. 2009.
  2. SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Barokní architektura a umění: Malířství a sochařství. In PISKOVÁ, Renata. Jihlava. Historie - kultura - lidé. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 400-415. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7.
  3. HORÁČEK, Radek. Interpretace jako tvůrčí postup. In Miroslav Šnajdr st. 1. vyd. Olomouc: Galerie Caesar Olomouc, 2009, s. 145-149. ISBN 978-80-254-4208-1.
  4. ZÁLEŠÁK, Jan. Praguebiennale 4 - Ztraceni. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2009, roč. 22, č. 13, s. 1, 6, 2 s. ISSN 1210-5236.
  5. SVÁTKOVÁ, Barbora, Zuzana STRAKOŠOVÁ, Zuzana IŠTVÁNOVÁ, Petr KOVÁŘ a Ondřej NAVRÁTIL. Rasvád: Silnější kalibr. 2009.
  6. HORÁČEK, Radek. Vznešená obyčejnost. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2009, roč. 22, 25-26, s. 5-6. ISSN 1210-5236.

  2008

  1. SVÁTKOVÁ, Barbora. Mozády. 2008.
  2. SVÁTKOVÁ, Barbora. účast na Bienále Dolní Kounice 2008 Zpřítomnění V. 2008.

  2007

  1. ZÁLEŠÁK, Jan. Daniel Pitín - Adaptace. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007, roč. 20, č. 2, s. 4-4. ISSN 1210-5236.
  2. KŠICOVÁ, Danuše. Chagallovo básnické vidění světa. MU,.FF, 2007.
  3. JAKUBEC, Ondřej. Manýristický obraz Kristus a žena ze Samaří, jediné dochované dílo Gerharda von Falkenburg. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouc. Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomoic, 2007, roč. 2007, č. 294, s. 8-16. ISSN 1212-1134.

  2006

  1. KAZLEPKA, Zdeněk a Zuzana ŠEBELOVÁ. Il pittore ha gusto e genio di servirla, ma ancora di farsi onore. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2006, LIV, č. 6, s. 252-259. ISSN 0049-5123.

  2005

  1. MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu: Z díla sochaře Zdeňka Macháčka a malířky Marty Taberyové. 2005.

  2004

  1. KŠICOVÁ, Danuše. Poezija kisti Grigorija Musatova. Studia Russica. Budapešt: Budapeštská univerzita, 2004, XXI, č. 21, s. 301-309. ISSN 0139-0287.

  1999

  1. POMAJZLOVÁ, Alena. City a smysly. Souvislosti české krajinomylby přelomu století. In BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ, Naděžda. Julius Mařák a jeho žáci. Praha: Národní galerie v Praze, 1999, s. 114 - 124. ISBN 80-7035-184-5.
  2. POMAJZLOVÁ, Alena. Krajinářská škola Julia Mařáka. In BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ, Naděžda. Julius Mařák a jeho žáci. Praha: Národní galerie v Praze, 1999, s. 127 - 141. ISBN 80-7035-184-5.

  1998

  1. HORÁČEK, Radek. Rotunda, včelí srdce a počítač. Ateliér. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1998, roč. 11, 14-15, s. 5. ISSN 1210-5236.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 7. 2024 18:08