Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. MACKOVÁ, Marie. Možnosti zapojení studentů do podpůrných paliativních programů. In Zborník z III.vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou. Trenčín: Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíně, 2009. s. 131-134, 3 s. ISBN 978-80-8075-376-4.
 2. MACKOVÁ, Marie. Paliativní péče pro seniory - hudba budoucnosti? Sestra. Praha: Nakladatelství Mladá fronta, 2009, roč. 2009, č. 1, 2 s. ISSN 1210-0404.
 3. MACKOVÁ, Marie. Projekt podpory dětí s onkologickým onemocněním. In Povolania v hospicovej starostlivosti. První. Martin: Hospice, občianske združenie, 2009. s. 53-56, 3 s. ISBN 978-80-8075-265-1.
 4. 2008

 5. MACKOVÁ, Marie. A Visit to the Zoo as a Form of Psychosocial Support. 2008.
 6. MACKOVÁ, Marie. Algoritmus sdělování nepříznivé zprávy. In Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2008. s. 217-219. ISBN 978-80-8075-265-1.
 7. TUČEK, Štěpán, Jiří TOMÁŠEK, Jana HALÁMKOVÁ a Igor KISS. Multimodální mezioborový přístup v léčbě karcinomu žlučníku a žlučových cest – vlastní zkušenosti. In 36. májové hepatologické dni. "Hepatológia '08". 2008.
 8. MACKOVÁ, Marie. Paliativní péče pro seniory - hudba budoucnosti? In Sborník kongresu XII.Gerontologické dny Ostrava. První. Ostrava: DTO CZ, s.r.o., 2008. s. 67-69. ISBN 978-80-02-02077-6.
 9. MACKOVÁ, Marie. Proč hovořit o naději v beznadějné situaci? In Sborník kongresu: Gerontologické dny severozápad. 2008. ISBN 978-80-02-02015-8.
 10. KUŘE, Josef. Smrt a umírání. 2008. 11 s.
 11. 2006

 12. TUČEK, Štěpán, Igor KISS a Jiří TOMÁŠEK. Mezioborový přístup k léčbě nádorů extrahepatálních žlučových cest. Retrospektivní hodnocení vlastních výsledků. In Edukační sborník. XXX. Brněnské onkologické dny s XX. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno 11.-13.5.2006. Masarykův onkologický ústav. Brno, 2006. s. 182-184, 322 s.
 13. PŘIDALOVÁ, Marie. Sociální práce v paliativní péči - český kontext. In Sociální práce v hospicu a paliativní péče. Praha: Nakladatelství H+H Vyšehradská, s.r.o., 2006. s. 7-20. ISBN 80-7319-038-9.
 14. 2005

 15. KABELKA, Ladislav, Jiří VÍTOVEC a Jiří PROKOP. Paliativní péče u pokročilého chronického srdečního selhání, "community care" a místo paliativního týmu v akutní nemocnici, zahraniční zkušenosti. In Zborník príspevkov z 3.ročníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. první. Trnava 2005: Trnavská Univerzita, 2005. s. 29-35, 348 s. ISBN 80-88949-84-X.
 16. KABELKA, Ladislav, Jiří PROKOP a Jiří VÍTOVEC. Paliativní péče u pokročilého srdečního selhání. 1.-2.4.2005. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2005. 100 s. ISBN 80-02-01712-9.
 17. 2004

 18. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Kožní projevy u paliativně nemocných. In Paliativní medicína. 2. vyd. Praha: Grada publishing a.s., 2004. s. 161-180. ISBN 80-247-0279-7.
 19. 1998

 20. MUNZAROVÁ, Marta. Příloha - Paliativní péče ve vztahu k eutanazii, svazek 1. Ed.J.Jakoubková,. Praha: Galén, 1998. 6 s. Trendy soudobé onkologie, s.105-110. ISBN 80-85824-78-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 14:48