Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. AUTONOMIC DYSFUNCTION AND PROGRESSION OF PARKINSON'S DISEASE. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 4, s. 95-103. ISSN 1211-3395.
 2. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM IN PARKINSON'S DISEASE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 288-297, 9 s. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 3. REKTOROVÁ, Irena. Demence u Parkinsonovy nemoci. Ćeská geriatrická revue. 2008, roč. 6, č. 4, s. 171-176., 6 s. ISSN 1214-0732.
 4. REKTOROVÁ, Irena. Deprese u Parkinsonovy nemoci. In Deprese z různých úhlů pohledu III. Praha: Galén, 2008. s. 89-106. Galén. ISBN 978-80-7262-547-5.
 5. REKTOROVÁ, Irena, Silvie SEDLÁČKOVÁ, Sabina TELECKÁ, Aleš HLUBOCKÝ a Ivan REKTOR. Dorsolateral Prefrontal Cortex: A Possible Target for Modulating Dyskinesias in Parkinson's Disease by repetitive Transcranial Magnetic Stimulation. International Journal of Biomedical Imaging. 2008, roč. 1, č. 1, s. 1-6. ISSN 1687-4188.
 6. REKTOROVÁ, Irena, Marek BALÁŽ, Jindra SVÁTOVÁ, Kateřina ZÁRUBOVÁ, Igor HONIG, Vladimír DOSTÁL, Silvie SEDLÁČKOVÁ, Igor NESTRAŠIL, Jiří MASTÍK, Martin BAREŠ, Jana VELÍSKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Effects of ropinirole on nonmotor symptoms of early and advanced Parkinson disease: a prospective multicentre study. Clinical Neuropharmacology. 2008, roč. 31, č. 5, s. 261-266. ISSN 0362-5664.
 7. REKTOROVÁ, Irena, Hana SROVNALOVÁ, Radka KUBÍKOVÁ a Jiří PRÁŠEK. Striatal Dopamine Transporter Imaging Correlates with Depressive Symptoms and Tower of London Task Performance in Parkinson's Disease. Movement Disorders. England, 2008, roč. 23, č. 11, s. 1580-1587. ISSN 0885-3185.
 8. POSPÍŠIL, Petr, Lukáš KATZER, Lumír KONEČNÝ, Lenka DRLÍKOVÁ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Sympatický nervový systém v různých stádiích postižení Parkinsonovou nemocí. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 57. ISBN 978-80-7392-046-3.
 9. 2007

 10. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Marie ZMEŠKALOVÁ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Balneotherapy in patients with Parkinson's disease. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 233-238. ISSN 1211-3395.
 11. REKTOROVÁ, Irena. DaTSCAN for diagnosis. EPNN Journal. 2007, roč. 1, č. 11, s. 14-15. ISSN 0924-2015.
 12. REKTOROVÁ, Irena. Farmakoterapie Parkonsonovy nemoci. Farnakoterapie. 2007, roč. 3, č. 3, s. 599-605. ISSN 1801-1209.
 13. REKTOROVÁ, Irena, Jane BARRETT, Michal MIKL, Ivan REKTOR a Tomáš PAUS. Functional abnormalities in the primary orofacial sensorimotor cortex during speech in Parkinson's disease. Movement Disorders. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2007, roč. 22, č. 14, s. 2043-2051, 8 s. ISSN 0885-3185.
 14. REKTOROVÁ, Irena. Psychiatrické symptomy Parkinsonovy nemoci: diagnostika a léčba. Neurologie pro praxi. 2007, roč. 8, č. 5, s. 308-311., 4 s. ISSN 1213-1814.
 15. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Marie ZMEŠKALOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Reakce základní hemodynamických parametrů na vodní imerzi u rehabilitujících pacientů s Parkinsonovou nemocí. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 166-170. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 16. REKTOROVÁ, Irena, Silvie SEDLÁČKOVÁ, Sabina TELECKÁ, Aleš HLUBOCKÝ a Ivan REKTOR. Repetitive Transcranial Stimulation for Freezing of Gait in Parkinson's Disease. Movement Disorders. 2007, roč. 22, č. 10, s. 1518-1519. ISSN 0885-3185.
 17. 2006

 18. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Variabilita srdeční frekvence u Parkinsonovy choroby s kardiovaskulárním onemocněním. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 162-165. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 19. 2005

 20. REKTOROVÁ, Irena, Ivan REKTOR, Martin BAREŠ, V. DOSTÁL, Edvard EHLER, Zuzana FANFRDLOVÁ, J. FIEDLER, Hana KLAJBLOVÁ, P. KULIŠŤÁK, P. RESSNER, J. SVÁTOVÁ, Karel URBÁNEK a J. VELÍSKOVÁ. Cognitive performance in people with Parkinson's disease and mild or moderate depression: effects of dopamine agonists in an add-on to L-dopa therapy. European Journal of Neurology. 2005, roč. 12, č. 12, s. 9-15., 7 s. ISSN 1351-5101.
 21. REKTOROVÁ, Irena. Parkinsonova nemoc, antiparkinsonika a kognitivní funkce. Remedia. 2005, roč. 15, č. 6, s. 528-533. ISSN 0862-8947.
 22. 2003

 23. REKTOROVÁ, Irena, Ivan REKTOR, Martin BAREŠ, V. DOSTÁL, Edvard EHLER, Zuzana FANFRDLOVÁ, Jiří FIEDLER, Hana KLAJBLOVÁ, P. KULIŠŤÁK, Pavel RESSNER, J. SVÁTOVÁ, Karel URBÁNEK a Jana VELÍSKOVÁ. Pramipexole and pergolide in the treatment of depression in Parkinson's disease:a national multicentre prospective randomized study. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2003, roč. 10, č. 10, s. 399-406. ISSN 1351-5101.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 7. 2022 02:36