Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Life style and Personality of Czech University Students. In Psychological Science: Research, Theory and Future Directions. Athény: ATINER, 2007. s. 233-248, 16 s. ISBN 978-960-6672-26-2.
 2. BEDNÁŘOVÁ, Dana a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Vztah osobnosti, tělesného uvědomování a zdraví u vysokoškolských studentů. In Karel Kovář, Martin Šefl. Mladí ve vědě na počátku nového tisíciletí : sborník příspěvků studentské vědecké konference. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007. s. 114-117, 4 s. ISBN 80-86317-47-1.
 3. 2006

 4. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie jinak (Současná kritická psychologie). Praha: Academia, 2006. 233 s. Psychologie. ISBN 80-200-1367-9.
 5. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Tělesné uvědomování: osobnostní prediktory a souvislost se zdravím vysokoškolských studentů. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 49-58, 104 s. ISBN 80-210-4144-7.
 6. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Životní styl vysokoškolských studentů. In Sborník z konference "Sociálne procesy a osobnosť 2006". Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2006. s. 124 - 131, 425 s. ISBN 978-80-969628-4-6.
 7. 2005

 8. TURBOVÁ,, Jarmila a Petr CAGAŠ. Osobnost klienta a nerealistická očekávání vůči psychoterapii. Trenčianske Teplice, 2005.
 9. 2004

 10. MCCRAE, Robert R., Paul T. COSTA, Martina HŘEBÍČKOVÁ, Tomáš URBÁNEK, Thomas A. MARTIN, Valery E. ORYOL, Alexey A. RUKAVISHNIKOV a Ivan G. SENIN. Age differences in Personality Traits Across Cultures: Self-Report and Observer Perceptives. European Journal of Personality, Belgium: John Wiley & Sons, Ltd., 2004, roč. 18, č. 2, s. 143-157. ISSN 0890-2070.
 11. 1998

 12. STRÁNSKÁ, Zdenka, Ivana POLEDŇOVÁ a Zuzana STEHNOVÁ. Některé osobnostní charakteristiky uchazečů o studium psychologie. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 63-72. ISBN 80-210-2020-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 8. 2020 16:44