Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. LEICHMANN, Jaromír a Volker HOECK. The Brno Batholith: an insight into the magmatic and metamorphic evolution of the Cadomian Brunovistulian Unit,eastern margin of the Bohemian Massif. Journal of Geosciences. Praha: Czech geol.Soc, 2008, roč. 53, č. 1, s. 281-305, 24 s. ISSN 1802-6222.
 2. 2007

 3. KOTKOVÁ, Jana. High-pressure granulites of the Bohemian Massif: recent advances and open questions. Journal of Geosciences. Praha: Česká geologická společnost, 2007, roč. 52, 1/2, s. 45-71, 26 s. ISSN 1802-6222.
 4. RUŽIČKA, Peter a Bohuslav UHER. Mineralogicko-petrologická a fykologická charakteristika hypergénneho prostredia Tuhárskeho krasu Západných Karpát. In Speleofórum 2007. Praha: Česká speleologická společnost, 2007. s. 95-96.
 5. 2005

 6. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavel POSPÍŠIL. Engineering geological investigation of historical stone bridge structures. In 15th Conference on Engineering Geology. 1. vyd. Erlangen: Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Numberg, 2005. s. 333-668.
 7. LEICHMANN, Jaromír, Miloš RENÉ, Bohdan KŘÍBEK a Daniel HOLECZY. Petrografie a petrochemie krystalických břidlic. In Uranové ložisko Rožná, Model pozdně variských a povariských mineralizací. Praha: česká geologická služba, 2005. s. 10-13. CGS. ISBN 80-7075-629-2.
 8. 2004

 9. FOLTÝNOVÁ, Radana a Antonín PŘICHYSTAL. Cenozoic basaltic volcanism of northern Moravia and Czech part of Silesia. In International Workshop "Basalts 2004", Abstracts Volume and Excursion Guide. Wroclaw: ING PAN, 2004. s. 12-13.
 10. HLOŽEK, Martin. Identifikace, příčiny degradace a návrh sanace vzdušných malt a omítek historických staveb. In GREGEROVÁ, Miroslava. Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Liberec 2004. Brno: Technické muzeum Brno, 2004. s. 59-64. ISBN 80-86413-18-7.
 11. 2003

 12. KOTKOVÁ, Jana. Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides. Excursion Guide. Praha: Česká geologická společnost, 2003. 77 s. mimo edice. ISBN 80-7075-603-9.
 13. LEICHMANN, Jaromír, Jan ŠVANCARA a Kateřina ZACHOVALOVÁ. Silesian Batholith - an important subsurface phenomenon in the Eastern Silesicum. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne. Krakow: Mineralogical Society of Poland, 2003, roč. 23, č. 1, s. 114-116, 2 s. ISSN 0867-7360.
 14. 2002

 15. ZACHOVALOVÁ, Kateřina, Jaromír LEICHMANN a Jan ŠVANCARA. Zulová Batholith: a post-orogenic, fractionated ilmenite-allanite I-type granite. Journal of the Czech Geological Society. Praha: Czech Geological Society, 2002, roč. 47, 1-2, s. 35-45. ISSN 1210-8197.
 16. 2000

 17. ŠTELCL, Jindřich a Jiří ZIMÁK. Petrography and rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic). RMZ-Materials and Geoenvironment. Ljubljana: Fac. of Natural Science and Technology, 2000, roč. 47, č. 2, s. 213-223. ISSN 1408-7073.
 18. 1999

 19. HANŽL, Pavel, Rostislav MELICHAR a Jaromír LEICHMANN. Excursion Guide. Geolines. Praha: GlÚ AV ČR Praha, 1999, -, č. 8, s. 79-94. ISSN 1210-9606.
 20. BURIÁNKOVÁ, Kristýna, Pavel HANŽL, Stanislav MAZUR, Rostislav MELICHAR a Jaromír LEICHMANN. Geochemistry of the Doboszowice Orthogneisses and its Correlation with Rocks of the Silesicum and Moravicum. Geolines. Praha: GlÚ AV ČR Praha, 1999, -, č. 8, s. 11-12. ISSN 1210-9606.
 21. KOTKOVÁ, Jana a Bedřich MLČOCH. Granulite xenoliths from the Doupov Volcanic Complex area - petrology and geochemistry. Geolines. Praha: Geologický ústav AV ČR, 1999, roč. 8, č. 1, s. 40-41. ISSN 1210-9606.
 22. ZACHOVALOVÁ, Kateřina, Jaromir LEICHMANN a Jindřich ŠTELCL. Petrologie, geochemie a prirozena radioaktivita durbachitu podel trebicskeho zlomu. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno: MZM, 1999, LXXXIV, č. 1, s. 71-87. ISSN 0521-2359.
 23. ZACHOVALOVÁ, Kateřina, Jaromír LEICHMANN a Jindřich ŠTELCL. Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masívu podél třebíčského zlomu. Acta Musei Moraviae, Sci. geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999, roč. 84, č. 1, s. 71-88. ISSN 1211-8796.
 24. FOJT, Bohuslav a Miroslava GREGEROVÁ. Stručný petrografický popis hornin vrtů J -1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem. Geol. výzk. Morav. Slez. v r. 1998. Brno: MU a ČGÚ Brno, 1999, roč. 6., 1., s. 109-112.
 25. 1998

 26. LEICHMANN, Jaromír, Jindřich ŠTELCL a Kateřina ZACHOVALOVÁ. The correlation between radioactivity and mineral assemblages: an example from alkali feldspar syenites; Gfohl unit, Moldanubian zone. Acta Musei Moraviae, Sci. geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 1998, roč. 83, č. 1, s. 73-84. ISSN 1211-8796.
 27. 1994

 28. GREGEROVÁ, Miroslava. Charakteristika vodohospodářské štoly ražené v bělečském údolí. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1994, I, č. 1, s. 78-79.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2022 13:36