Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Pharmacogenetic Contribution of Leptin Gene Polymorphism in Cutaneous T-Cell Lymphoma. International Journal of Clinical and Experimental Pathology, USA: e-Century Publishing Corporation, Madiso, 2009, roč. 2/2009, č. 2, s. 163-168. ISSN 1936-2625.
 2. 2008

 3. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie. Farmakogenetické aspekty genů kódujících adipokiny u kardiovaskulárních onemocnění. In 12. celostátní konference DNA diagnostiky. 2008.
 4. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ, Eva FLODROVÁ, Jan JUŘICA, Tomáš KAŠPÁREK a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Možnosti aplikace testování aktivity CYP2D6: přehled dosavadních výsledků více než desetileté spolupráce genetiky, farmakologie a psychiatrei. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii, Praha: TIGIS, 2008, roč. 12, suppl.2, s. 52-56. ISSN 1211-7579.
 5. 2006

 6. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Věra SEMRÁDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Asociace variant polymorfismů v genu pro endothelin-1 (EDN) s terapií u pacientů s kožními T-lymfomy. Časopis lékařů českých, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 144-147. ISSN 0008-7335.
 7. DYMÁČKOVÁ, Dagmar, Yvonne BENEŠOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Jiří VÁCHA, Zdeněk KADAŇKA a Anna VAŠKŮ. Some pharmacogenetic aspects of DNA variability in proinflammatory genes (TNF alpha and beta) in patients with multiple sclerosis. Neurologie pro praxi, Olomouc: SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 2006, roč. 7, č. 2, s. B35. ISSN 1213-1814.
 8. 2001

 9. HADAŠOVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ a Olga ZELENKOVÁ. Dynamics of clinical response to paroxetine in coherence with CYP 2D6 metabolic status during long-term therapy of depressive disorder. In International Congress 2001: "Severe Debilitating diseases". Abstract Book. Johannesburg (JAR): Medunsa University (JAR), 2001. s. 89. sv. 1.
 10. 2000

 11. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Marie VOJTÍŠKOVÁ a Marie HYKSOVÁ. Effects of psychopharmacotherapy on phenotypic expression of cytochrome P450 2D6 in patients genotyped for CYP2D6 mutations. Human Psychopharmacol., 2000, roč. 2000, č. 4, s. 303-305. ISSN 0885-6222.
 12. ZELENKOVÁ, Olga. Farmakogenetika lékového metabolismu. Postgraduální medicína, Praha: Strategie Praha, s.r.o., 2000, roč. 2, č. 6, s. 688-692. ISSN 1212-4184.
 13. 1996

 14. HADAŠOVÁ, Eva, Gerd FRANKE, Michael ZSCHIESCHE, Eva ČEŠKOVÁ, Olga ZELENKOVÁ a Werner SIEGMUND. Debrisoquine 4-hydroxylation and sulphamethazine N-acetylation in patients with schizophrenia and major depression. British Journal of Clinical Pharmacology, Blackwell Science Ltd, 1996, roč. 41, č. 5, s. 428-431.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 11. 2020 04:43