Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. AUGUSTÍN, Peter, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Patrik PRACHÁR a Jan VOKURKA. Mikrobiologické aspekty parodontologického ošetrovania. In InDent. 2009.
  Název česky: Mikrobiologické aspekty parodontologického ošetření
  Název anglicky: Microbiological aspects of the periodontology treatment
  ORL, oftalmologie, stomatologie. slovenština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: microbiology; periodontology; treatment; pharmacotherapy
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., učo 734. Změněno: 15. 7. 2009 22:02.
 2. ŠULCOVÁ, Alexandra. Možnosti prevence a terapie metabolických poruch vyvolaných podáváním psychofarmak. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis s.r.o., 2009, roč. 13, Suppl 1, s. 17. ISSN 1211-7579.
  Název česky: Možnosti prevence a terapie metabolických poruch vyvolaných podáváním psychofarmak
  Název anglicky: Possibilities fro prevention and treatment of metabolic disorders elicited by administration of psychotropics
  Farmakologie a lékárnická chemie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: psychotropics; metablic syndrome; pharmacotherapy

  Změnila: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc., učo 1937. Změněno: 15. 7. 2009 10:21.
 3. ŠULCOVÁ, Alexandra. SOUČASNOST A PERSPEKTIVY FARMAKOLOGICKÉ LÉČBY OBESITY. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2009, roč. 13, Suppů 2, 1 s. ISSN 1211-7579.
  Název česky: SOUČASNOST A PERSPEKTIVY FARMAKOLOGICKÉ LÉČBY OBESITY
  Název anglicky: CURRENT AND PROSPECTIVE PHARMACOLOGICAL TRETAMENT
  Farmakologie a lékárnická chemie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: obesity; metabolic syndrome; pharmacotherapy
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc., učo 1937. Změněno: 15. 7. 2009 09:56.
 4. 2008

 5. ČEŠKOVÁ, Eva. Možnosti léčby deprese. Postgraduální medicína. Praha: Strategie Praha, s.r.o., 2008, roč. 10, č. 1, s. 23-31. ISSN 1212-4184.
  Název česky: Možnosti léčby deprese
  Název anglicky: Possibilities treatment for depression
  RIV/00216224:14110/08:00025751 Článek v odborném periodiku. Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Češková, Eva (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: depression; antidepressions; pharmacotherapy; effectivity
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 8. 6. 2009 12:38.
 6. ŠVESTKA, Jaromír. Sleep deprivation therapy. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS. Sweden: Neuro Endocrinology Letters ISSN 0172–780X, 2008, roč. 29, suppl. 1, s. 65-92. ISSN 0172-780X.
  Název česky: Léčba spánkové deprivace
  Název anglicky: Sleep deprivation therapy
  Psychiatrie, sexuologie. angličtina. Švédsko.
  Klíčová slova anglicky: sleep; deprivation; pharmacotherapy; therapy

  Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 30. 6. 2009 09:40.
 7. 2007

 8. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Michal HRDLIČKA a Ivo PACLT. Farmakoterapie hyperkinetické poruchy. In Psychiatrie. Doporučené postupy psychiatrické péče II. 1. vydání. Praha: Infopharm, 2007. s. 141-146. editor: Raboch at al. 3-1180.694. ISBN 80-239-8501-9.
  Název česky: Farmakoterapie hyperkinetické poruchy
  Název anglicky: Pharmacotherapy ADHD
  Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: disorder; ADHD; pharmacotherapy;
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc., učo 2231. Změněno: 24. 6. 2009 13:24.
 9. VÍTOVEC, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Farmakoterapie chronického srdečního selhání v ambulantní praxi. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press s r.o., 2007, roč. 3, č. 3, s. 161-164. ISSN 1801-1209.
  Název česky: Farmakoterapie chronického srdečního selhání v ambulantní praxi
  Název anglicky: Pharmacotherapy of chronic heart failure at out-patient department
  Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Pharmacotherapy; chronic heart failure
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., učo 716. Změněno: 4. 7. 2007 11:51.
 10. REKTOROVÁ, Irena. Farmakoterapie Parkonsonovy nemoci. Farnakoterapie. 2007, roč. 3, č. 3, s. 599-605. ISSN 1801-1209.
  Název anglicky: Pharmacotherapy in Parkinon's disease
  Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Pharmacotherapy; Parkinson's disease

  Změnila: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., učo 26922. Změněno: 24. 3. 2010 16:07.
 11. 2006

 12. WAVRUCH, Martin, Tatiana FOLTÁNOVÁ, Martina ŽIKAVSKÁ, Magdaléna KUŽELOVÁ, Pavel WEBER, Jana TISOŇOVÁ, Beáta MLADOSIEVIČOVÁ, Peter KRUTÝ a Milan KRIŠKA. Indikátory kvality farmakoterapie v geriatrii. Klinická farmakologie. 2006, roč. 20, č. 3, s. 135-139. ISSN 1212-7973.
  Název česky: Indikátory kvality farmakoterapie v geriatrii.
  Název anglicky: Quality indicators of pharmacotherapy in geriatrics
  RIV/00216224:14110/06:00032962 Článek v odborném periodiku. Ostatní obory vnitřního lékařství. slovenština. Slovensko.
  Wavruch, Martin (703 Slovensko, garant) -- Foltánová, Tatiana (703 Slovensko) -- Žikavská, Martina (703 Slovensko) -- Kuželová, Magdaléna (703 Slovensko) -- Weber, Pavel (203 Česká republika) -- Tisoňová, Jana (703 Slovensko) -- Mladosievičová, Beáta (703 Slovensko) -- Krutý, Peter (703 Slovensko) -- Kriška, Milan (703 Slovensko)
  Klíčová slova anglicky: quality indikators;classification;pharmacotherapy;elderly patients;potentially inappropriate medication
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. MUDr. Pavel Weber, CSc., učo 37287. Změněno: 8. 9. 2010 09:13.
 13. 2005

 14. JEDLIČKOVÁ, Hana. Bulózní pemfigoid - etiopatogeneze, klinika, terapie. In I. kongres českých a slovenských dermatovenerologů - Sborník abstrakt. 2005. ISBN 80-239-5083-5.
  Název česky: Bulózní pemfigoid - etiopatogeneze, klinika, terapie
  Název anglicky: Bullous pemphigoid - etiopathogenesis, clinical picture, therapy
  RIV/00216224:14110/05:00019005 Konferenční abstrakt. Dermatovenerologie. čeština. Česká republika.
  Jedličková, Hana (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: pharmacotherapy

  Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 15. 4. 2019 11:31.
 15. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Problematika farmakologické léčby kardiovaskulárních onemocnění u starších nemocných. Česká geriatrická revue. Praha: Medic Publ, 2005, roč. 3/2005, č. 4, s. 11-18. ISSN 1214-0732.
  Název česky: Problematika farmakologické léčby kardiovaskulárních onemocnění u starších nemocných
  Název anglicky: Question of pharmacology treatment of cardiovacular disease in elderly
  RIV/00216224:14110/05:00014939 Článek v odborném periodiku. Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie. čeština. Česká republika.
  Vítovec, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Špinar, Jindřich (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: hypertension; heart failure; pharmacotherapy

  Změnil: prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., učo 716. Změněno: 10. 2. 2006 07:53.
 16. 2004

 17. KAŠPÁREK, Tomáš a Eva ČEŠKOVÁ. Farmakoterapie epizody schizofrenie. In Program kvality a standardy léčebných postupů: příručka pro nemocnice, polikliniky a ambulantní péči. 2004. vyd. Praha: Verlag Dashofer, 2004. s. 1-12, 13 s. 9. aktualizace, PSYCH/3. ISBN 80-86229-29-7.
  Název anglicky: Pharmacotherapy of the schizophrena episode
  Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: pharmacotherapy; episode of schizophrenia; guidline

  Změnil: prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., učo 54879. Změněno: 26. 7. 2004 15:01.
 18. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. Praha: Grada Publishing, 2004. 248 s. 1959. ISBN 80-247-0866-3.
  Název anglicky: Pharmacotherapy of cardiovascular disease
  RIV/00216224:14110/04:00010065 Odborná kniha. Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie. čeština. Česká republika.
  Vítovec, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Špinar, Jindřich (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Pharmacotherapy;Heart Disease

  Změnil: prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., učo 716. Změněno: 24. 5. 2004 08:25.
 19. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba unipolární deprese. In Depresivní onemocnění. 1. vyd. Praha: MAXDORF s.r.o., 2004. s. 15-23. Mediforum. ISBN 80-7345-016-X.
  Název anglicky: Treatment of unipolar depression
  RIV/00216224:14110/04:00021404 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Češková, Eva (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: pharmacotherapy; antidepressants; dual acting antidepressant; choice of treatment

  Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 12. 3. 2009 10:45.
 20. 2002

 21. ČEŠKOVÁ, Eva. Farmakoterapie deprese a schiziofrenie. 50 let Zdravotnických novin 1950-2002 (mimoř.příl.). 2002, roč. 2002, listopad, s. 100-101. ISSN 0044-1996.
  Název anglicky: Pharmacotherapy of depression and schizophrenia
  RIV/00216224:14110/02:00007463 Článek v odborném periodiku. Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Češková, Eva (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: pharmacotherapy; schizophrenia; depression

  Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 12. 3. 2009 11:47.
 22. 2000

 23. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Úzkostné poruchy v dětství a adolescenci. Abstrakt/. In Psychiatrie pro XXI. století. Praha: Galén, 2000. s. 30. ISBN 80-86257-18-5.
  Název anglicky: Anxiety disorders in children and adolescents.

  Klíčová slova anglicky: anxiety disorders; ICD 10; DSM IV; neurobiology; pharmacotherapy; children adolescent

  Změnila: Darja Řezaninová, učo 2447. Změněno: 27. 12. 2000 10:56.
Zobrazeno: 19. 5. 2021 00:27