Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. NĚMEC, Daniel a Osvald VAŠÍČEK. Estimating NAIRU in Small Open Economies: Models with Adaptive and Rational Expectations. In ESAM08: Markets and Models - Policy Frontiers in the AWH Phillips Tradition (Symposium Handbook). 2008.
 2. HLOUŠEK, Miroslav a Osvald VAŠÍČEK. Sensitivity Analysis of DSGE Model of Open Economy with Nominal Rigidities. In Mathematical Methods in Economics 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 192-197, 6 s. ISBN 978-80-7372-387-3.
 3. 2007

 4. VAŠÍČEK, Osvald, Karel MUSIL a Miroslav HLOUŠEK. Dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy pro Českou ekonomiku. 2007.
 5. 2006

 6. NĚMEC, Daniel a Dalibor MORAVANSKÝ. Testing of Hysteresis in Unemployment. In Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2006. s. 407-414, 7 s. ISBN 978-80-7043-480-2.
 7. 2004

 8. VAŠÍČEK, Osvald a Tomáš SIROVÁTKA. Makroekonomický rámec nezaměstnanosti. In Winkler, Jiří-Žižlavský, Martin. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. první. Brno: Masarykova univerzita Brno ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí MPSV ČR, 2004. s. 83-86, 4 s. 1 svazek. ISBN 80-210-3565-X.
 9. VAŠÍČEK, Osvald a Tomáš SIROVÁTKA. Makroekonomický rámec nezaměstnanosti. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. 2004. vyd. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita, 2004. s. 83-86, 4 s. první vyd, 1 svazek. ISBN 80-210-3565-X.
 10. HLOUŠEK, Miroslav. Model Identification of Closed Economy with Rational Expectations. In DATASTAT 2003 Proceedings. Brno: Masaryk University, 2004. s. 115-122, 7 s. ISBN 80-210-3564-1.
 11. HLOUŠEK, Miroslav. Wage and price Phillips curve. In Mathematical Methods in Economics 2004. Brno: Masaryk University, 2004. s. 122-127, 6 s. ISBN 80-210-3496-3.
 12. 2003

 13. HLOUŠEK, Miroslav. Model of Closed Economy with Rational Expectations. In Mathematical Methods in Economics 2003. Praha: Czech University of Agriculture in Prague, Faculty of Economics and Management, 2003. s. 112-116, 4 s. ISBN 80-213-1046-4.
 14. 2002

 15. FUCHS, Kamil. Nezaměstnanost v ekonomické teorii. In Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. s. 57-74. Psyché. ISBN 80-247-9006-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 9. 2019 09:38