Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co je to vysvětlení? In Cesty k vědě: jak správně myslet a psát. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. s. 139-146. ISBN 978-80-7182-223-3.
 2. HORYNA, Břetislav. Teorie vědy. Úvodní poznámky. In B. Horyna - J. Krob (eds.), Cesty k vědě. 1. vyd. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2007. s. 122-138, 16 s. 1. ISBN 978-80-7182-223-3.
 3. 2004

 4. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Proč vysvětlení není argument. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 1-8. ISSN 1212-9097.
 5. 2003

 6. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Příspěvky k otázkám filozofie vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 150 s. Spisy Filozofické fakulty. ISBN 80-210-3224-3.
 7. 2001

 8. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Ernst Mach a vědecké poznání. Brno: MU, 2001. 11 s. SPFBU; B 48. ISBN 80-210-2622-7.
 9. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina. In Filosofie po postmoderně. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 109 - 113, 14 s. ISBN 80-210-2724-X.
 10. 2000

 11. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofické a metodologické problémy vědy. Vydání 2. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 135 s. ISBN 80-210-2394-5.
 12. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, roč. 2000, B 47, s. 127-140. ISSN 0231-7664.
 13. 1992

 14. ŠVANDOVÁ, Blažena a Jan NOVOTNÝ. Dialog nejen o antropickém principu. Vesmír. Praha: AV ČR, 1992, roč. 71(1992), č. 9, s. 527-529. ISSN 0042-4544.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 10. 2023 06:23