Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

  1. ŠLESINGEROVÁ, Eva, Jindřich ŠTREIT a Ilona KULÍKOVÁ. Jedno světlo. 2012.

  2008

  1. STIBRAL, Karel. Může se nám líbit divočina? Prales z pohledu estetiky. In ZAJONCOVÁ, Dana. Neregulováno. Prales ve fotografii. 1. vyd. Brno: Moravská galerie v Brně, Fakulta sociálních studií MU, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2008, s. 16-21. Katalog výstavy. ISBN 978-80-7027-188-9.
  2. ZAJONCOVÁ, Dana. Neregulováno. Prales ve fotografii. 1. vyd. Brno: Moravská galerie v Brně, Fakulta sociálních studií MU, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2008, 83 s. Katalog výstavy. ISBN 978-80-7027-188-9.
  3. ZAJONCOVÁ, Dana. Neregulovat divokost znamená chránit přirozenost. In ZAJONCOVÁ, Dana. Neregulováno. Prales ve fotografii. 1. vyd. Brno: Moravská galerie v Brně, Fakulta sociálních studií MU, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2008, s. 8-11. Katalog výstavy. ISBN 978-80-7027-188-9.
  4. VAČKÁŘ, Michal. Strandža - divoké černomořské pobřeží. Dobrodruh. Praha, 2008, XII, č. 9, 2 s. ISSN 1211-751X.

  2007

  1. TRNKOVÁ, Petra. Purified "Czech" history of photography. Photoresearcher. 2007, č. 10. ISSN 0958-2606.
  2. LOKOČ, Radim. Tak takové to tenkrát bylo? EkoList. BEZK, 2007, XVII, č. 4, s. 18-19. ISSN 1211-5436.

  2006

  1. TRNKOVÁ, Petra. Radostník, muzeum a umělecká fotografie v kontextu uměleckovýchovného hnutí. (Situace v Brně kolem roku 1900). Bulletin Moravské galerie v Brně. 2006, roč. 62, s. 7-16. ISSN 0231-5793.

  2005

  1. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Mechanický tlumený oscilátor. In DIDFYZ 2004 Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní fyziky. 1. vyd. Nitra: JSMF v Nitre v spolupráci s nakladatelstvom PROTONIT, 2005, s. 117 - 122. ISBN 80-8050-810-0.
  2. HORÁCKOVÁ, Ladislava. Mezinárodní expedice v Sakkáre, Egypt. 2005.
  3. TRNKOVÁ, Petra. Technický obraz na malířských štaflích. Příspěvek k historii brněnské fotografie počátku 20. století. In Pavel Skopal (ed.): Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 67-93, 26 s. ISBN 80-210-3913-2.

  2004

  1. ZÁLEŠÁK, Jan. Back to school. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2004, roč. 17, č. 21, s. 9-9. ISSN 1210-5236.
  2. ZÁLEŠÁK, Jan. Balthasar Burkhard. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2004, roč. 17, č. 22, s. 9-9. ISSN 1210-5236.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. Fotografie jako jeden z ikonografických pramenů při studiu zdobení. In Fotografie jako ikonografický pramen. 1. vyd. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2004, s. 55-60. ISBN 80-86156-67-2.
  4. VOLEK, Jaromír a Pavlína BINKOVÁ. Média a realita. Brno: Masarykova universita v Brně, 2004, 298 s. Média, kultura, komunikace sv.6. ISBN 80-210-3308-8.

  2003

  1. NIEDERLE, Rostislav. Studenti FaVU VUT na výstavě Židovský hřbitov v Brně. Události. Brno: Vutium, 2003, roč. 2/2003, č. 2, s. 23-24. ISSN 1211-4421.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 5. 2024 02:09