Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. HROUDOVÁ, Zdenka, Richard HRIVNÁK a Milan CHYTRÝ. Classification of inland Bolboschoenus-dominated vegetation in Central Europe. Phytocoenologia. Berlin/Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2009, roč. 39, č. 2, s. 205-215. ISSN 0340-269X.
 2. WILLNER, Wolfgang, Lubomír TICHÝ a Milan CHYTRÝ. Effects of different fidelity measures and contexts on the determination of diagnostic species. Journal of Vegetation Science. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, roč. 20, č. 1, s. 130-137. ISSN 1100-9233.
 3. CHYTRÝ, Milan, Michal HEJCMAN, Stephan M. HENNEKENS a Jürgen SCHELLBERG. Changes in vegetation types and Ellenberg indicator values after 65 years of fertilizer application in the Rengen Grassland Experiment, Germany. Applied Vegetation Science. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, roč. 12, č. 2, s. 167-176. ISSN 1402-2001.
 4. LOSOSOVÁ, Zdeňka a Vít GRULICH. Chorological spectra of arable weed vegetation types in the Czech Republic. Phytocoenologia. Berlin-Stuttgart, 2009, roč. 39, č. 2, s. 235-252, 8 s. ISSN 0340-269X.
 5. 2008

 6. ZELENÝ, David. Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, roč. 43, č. 1, s. 111-169, 58 s. ISSN 1212-3323.
 7. HÁJEK, Michal, Petra HÁJKOVÁ a Iva APOSTOLOVA. New plant associations from Bulgarian mires. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2008, roč. 14, č. 3, s. 377-399. ISSN 1310-7771.
 8. DENGLER, Jürgen, Milan CHYTRÝ a Jörg EWALD. Phytosociology. In Jorgensen, Sven Erik - Fath, Brian D.: Encyclopedia of Ecology. Oxford: Elsevier, 2008. s. 2767-2779. Volume 4 - General Ecology. ISBN 978-0-444-52033-3.
 9. LÁNÍKOVÁ, Deana. Rostlinná společenstva zdí na jižní a západní Moravě. Příroda, Sborník prací z ochrany přírody. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2008, roč. 2008, č. 26, 19 s. ISSN 1211-3603.
 10. 2007

 11. ROLEČEK, Jan. Formalized classification of thermophilous oak forests in the Czech Republic: what brings the Coctail method? Preslia. Praha, 2007, roč. 79, č. 1, s. 1-21. ISSN 0032-7786.
 12. HÁJEK, Michal, Jan ROLEČEK, Milan VALACHOVIČ, Katarína DEVÁNOVÁ, Petra HÁJKOVÁ, Ivan JAROLÍMEK, Ján RIPKA, Jiří NĚMEC, Marián PERNÝ a Jakub SOLDÁN. Lesní vegetace Bošácké doliny v CHKO Biele Karpaty. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Bratislava: Slovenská botanická spoločnosť, 2007, roč. 29, Suppl. 1, s. 3-20. ISSN 8096-9267.
 13. BOUBLÍK, Karel a David ZELENÝ. Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. Tuexenia. Göttingen, 2007, roč. 27, č. 1, s. 73-90, 17 s. ISSN 0722-494X.
 14. ROLEČEK, Jan, Milan CHYTRÝ, Michal HÁJEK, Samuel LVONČÍK a Lubomír TICHÝ. Sampling design in large-scale vegetation studies: Do not sacrifice ecological thinking to statistical purism! Folia Geobotanica. Pruhonice: Institute of Botany, 2007, roč. 42, č. 2, s. 199-208. ISSN 1211-9520.
 15. ILLYÉS, Eszter, Milan CHYTRÝ, Zoltán BOTTA-DUKÁT, Ute JANDT, Monika JANIŠOVÁ, Iveta ŠKODOVÁ, Wolfgang WILLNER a Ondřej HÁJEK. Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation classification with validation. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, 2007, roč. 18, č. 6, s. 835-846. ISSN 1100-9233.
 16. 2006

 17. TZONEV, Rossen, Marius DIMITROV, Milan CHYTRÝ, Veska ROUSSAKOVA, Dobromira DIMOVA, Chavdar GUSSEV, Dimitar PAVLOV, Vladimir VULCHEV, Antonina VITKOVA, Georgi GOGOUSHEV, Ivajlo NIKOLOV, Daniela BORISOVA a Anna GANEVA. Beech forest communities in Bulgaria. Phytocoenologia. Berlin/Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2006, roč. 36, č. 2, s. 247-279. ISSN 0340-269X.
 18. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ, Šárka CIMALOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Petr PYŠEK a Lubomír TICHÝ. Classification of weed vegetation of arable land in the Czech Republic and Slovakia. Folia Geobotanica. Pruhonice: Institute of Botany, 2006, roč. 41, č. 3, s. 259-273. ISSN 1211-9520.
 19. ROLEČEK, Jan. Hungarian oak forests from the Central European perspective. In Kitaibelia. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2006. s. 75. ISBN 1219-9672.
 20. ŘEZNÍČKOVÁ, Marcela. Syntaxonomical revision of the Molinion meadows in the Czech Republic. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2006, roč. 78, č. 1, s. 87-101. ISSN 0032-7786.
 21. KOCHJAROVÁ, Judita, Milan VALACHOVIČ, Petr BUREŠ a Patrik MRÁZ. The genus Cochlearia L. (Brassicaceae) in the Eastern Carpathians and adjacent area. Botanical Journal of the Linnean Society. London: Linnean Society of London, 2006, roč. 151, č. 3, s. 355-364. ISSN 0024-4074.
 22. ERMAKOV, Nikolai, Milan CHYTRÝ a Milan VALACHOVIČ. Vegetation of the rock outcrops and screes in the forest-steppe and steppe belts of the Altai and Western Sayan Mts., southern Siberia. Phytocoenologia. Berlin/Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2006, roč. 36, č. 4, s. 509-545. ISSN 0340-269X.
 23. 2005

 24. OTÝPKOVÁ, Zdenka. Can plant community ordinations be affected by various sample plot sizes in grasslands? In 17th International Botanical Congress, Vienna, Austria, 17.-23.7.2005. 2005. vyd. Vienna: IBC, 2005. s. 564-1291.
 25. ZELENÝ, David. Formalized approaches to Central European phytosociology. In Proceedings of the Third Symposium of Vegetation Diversity in Taiwan, September 8-9 2005, Vegetation Maping Series 7. Taipei: Forest Burrau of Taiwan, 2005. s. 265.
 26. HÁJEK, Michal, Rossen TZONEV, Petra HÁJKOVÁ, Anna GANEVA a Iva APOSTOLOVA. Plant communities of the subalpine mires and springs in the Vitosha Mt. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2005, roč. 11, č. 2, s. 193-205. ISSN 1310-7771.
 27. SMETANA, Martin. Poloprirodzená a prírode blízka vegetácia Podhradskej doliny v Strážovských vrchoch. Brno, 2005. 32 s.
 28. ROLEČEK, Jan. Vegetation types of dry-mesic oak forests in Slovakia. Preslia. Praha, 2005, roč. 77, č. 3, s. 241-261. ISSN 0032-7786.
 29. 2004

 30. HAVLOVÁ, Marcela, Milan CHYTRÝ a Lubomír TICHÝ. Diversity of hay meadows in the Czech Republic: major types and environmental gradients. Phytocoenologia. Berlin/Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2004, roč. 34, č. 4, s. 551-567. ISSN 0340-269X.
 31. SIMONOVÁ, Deana. Flóra a vegetace zdí na jižní a západní Moravě. In Doktorandské inspirace v botanice. Praha: Česká botanická společnost, 2004. s. 67-67. ISBN 2004.
 32. KUŽELOVÁ, Ilona a Milan CHYTRÝ. Interspecific associations in phytosociological data sets: how do they change between local and regional scale? Plant Ecology. Dordrecht, 2004, roč. 173, č. 2, s. 247-257. ISSN 1385-0237.
 33. KNOLLOVÁ, Ilona a Milan CHYTRÝ. Oak-hornbeam forests of the Czech Republic: geographical and ecological approaches to vegetation classification. Preslia. Praha, 2004, roč. 76, č. 4, s. 291-311. ISSN 0032-7786.
 34. ROLEČEK, Jan. Subkontinentální doubravy asociace Carici fritschii-Quercetum roboris na Záhoří. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Bratislava: Bulletin SBS, 2004, roč. 30, č. 1, s. 163-176. ISSN 1337-7043.
 35. PYŠEK, Petr, Zdena CHOCHOLOUŠKOVÁ, Antonín PYŠEK, Vojtěch JAROŠÍK, Milan CHYTRÝ a Lubomír TICHÝ. Trends in species diversity and composition of urban vegetation over three decades. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, 2004, roč. 15, č. 6, s. 781-788. ISSN 110-9233.
 36. 2003

 37. CHYTRÝ, Milan a Marie RAFAJOVÁ. Czech National Phytosociological Database: basic statistics of the available vegetation-plot data. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2003, roč. 75, č. 1, s. 1-15. ISSN 0032-7786.
 38. CHYTRÝ, Milan a Lubomír TICHÝ. Diagnostic, constant and dominant species of vegetation classes and alliances of the Czech Republic: a statistical revision. Brno: Masaryk University Brno, 2003. 231 s. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Mas. Brun., Biol. 108. ISBN 80-210-3221-9.
 39. CHYTRÝ, Milan a Jiří VICHEREK. Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Thayensia. Znojmo: Správa Národního parku Podyjí ve Znojmě, 2003, roč. 5, č. 1, s. 11-84. ISSN 1212-3560.
 40. 2002

 41. KUŽELOVÁ, Ilona. Lesní vegetace Hostýnských vrchů. Časopis Slezského muzea, série A, vědy přírodní. Opava: Slezské muzeum v Opavě, 2002, roč. 51, č. 2, s. 129-144. ISSN 0323-0627.
 42. HÁJEK, Michal a Petra HÁJKOVÁ. Vegetation composition, main gradient and subatlantic elements in spring fens of the northwestern Carpathian borders. Thaiszia - J.Bot. Košice: Botanical Garden of UPJŠ, 2002, roč. 12, č. 1, s. 1-24. ISSN 1210-0420.
 43. SPRIBILLE, Toby a Milan CHYTRÝ. Vegetation surveys in the circumboreal coniferous forests: A review. Folia Geobotanica. Pruhonice: Institute of Botany, 2002, roč. 37, č. 4, s. 365-382. ISSN 1211-9520.
 44. 2001

 45. DANIHELKA, Jiří. Achillea pannonica in the Czech Republic, with taxonomic remarks. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2001, roč. 73, č. 3, s. 213-244. ISSN 0032-7786.
 46. HÁJKOVÁ, Petra, Petra HANÁKOVÁ a Michal HÁJEK. Několik fytocenologických zápisů rašelinné vegetace z přírodních rezervací Borkovická blata a Kozohlůdky. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2001, roč. 41, č. 1, s. 35-42. ISSN 0139-8172.
 47. 2000

 48. LOSOSOVÁ, Zdeňka. Plevelová společenstva Žďárských vrchů. In Žďárské vrchy v čase a prostoru. Žďár nad Sázavou: CHKO Žďárské vrchy, 2000. s. 130-136. Sphagnum.
 49. VALACHOVIČ, Milan a Michal HÁJEK. Poznámky k výskytu a cenológii dvoch druhov rodu Montia na Slovensku. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Bratislava: Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2000, roč. 22, č. 1, s. 165-169. ISSN 80-968013-4-1.
 50. HÁJEK, Michal. Rašeliniště a slatiniště moravskoslovenského pomezí: shrnutí dosavadních poznatků. In Rašeliniská Slovenska. 1. vyd. Bratislava: Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, 2000. s. 39-44. edícia Daphne. ISBN 80-967471-9-3.
 51. HÁJKOVÁ, Petra. Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 2000, roč. 5, č. 1, s. 7-51. ISSN 80-902213-9-4.
 52. HÁJKOVÁ, Petra a Michal HÁJEK. Streuwiesengesellschaften des Gebirges Hostýnské vrchy und ihre synchorologischen Beziehungen im Bereich der mahrischen Karpaten. Linzer Biol. Beitr. Linz, 2000, roč. 32, č. 2, s. 763-789. ISSN 0253-116X.
 53. 1999

 54. HÁJEK, Michal. Poznámky k fytocenologické klasifikaci společenstev mokřadních a slatinných luk CHKO Východné Karpaty a NP Poloniny. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Bratislava: Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 1999, roč. 21, č. 1, s. 195-208. ISSN 80-901151-2-8.
 55. HÁJEK, Michal, Petra BURIÁNOVÁ a Ján HRBATÝ. Rostlinná společenstva rašelinišť a slatinišť CHKO Malé Karpaty. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 1999, roč. 4, č. 1, s. 60-67. ISSN 80-902213-3-5.
 56. HÁJEK, Michal. The Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae association in the Podhale region (Western Carpathians, Poland): notes on syntaxonomical and succesional relationships. Fragmenta Floristica et Geobotanica. Kraków: W.Szafer Institute of Botany, PAN, 1999, roč. 44, č. 2, s. 389-400. ISSN 0015-931X.
 57. 1998

 58. ANENKHONOV, Oleg A. a Milan CHYTRÝ. Syntaxonomy of vegetation of the Svyatoi Nos Peninsula, Lake Baikal. 2. Forests and krummholz in comparison with other regions of northern Buryatia. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, 1998, roč. 33, č. 1, s. 31-75. ISSN 1211-9520.
 59. 1997

 60. RODWELL, John S., Ladislav MUCINA, Sandro PIGNATTI, Joop H.J. SCHAMINÉE a Milan CHYTRÝ. European Vegetation Survey: context of the case studies. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica. Průhonice: Institute of Botany, 1997, roč. 32, č. 2, s. 113-115. ISSN 0015-5551.
 61. CHYTRÝ, Milan a Jaroslav HORÁK. Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 1997, roč. 68, č. 3, s. 193-240. ISSN 0032-7786.
 62. CHYTRÝ, Milan. Thermophilous oak forests in the Czech Republic: Syntaxonomical revision of the order Quercetalia pubescenti-petraeae. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica. Průhonice: Institute of Botany, 1997, roč. 32, č. 3, s. 221-258. ISSN 0015-5551.
 63. CHYTRÝ, Milan a Jiří SÁDLO. Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. Annali di Botanica. Rome, 1997, roč. 55, č. 1, s. 105-126. ISSN 0365-0812.
 64. 1996

 65. TICHÝ, Lubomír a Milan CHYTRÝ. Festuco pallentis-Alyssetum saxatilis na jihozápadní Moravě. Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 1996, roč. 31, č. 2, s. 187-192. ISSN 0009-0662.
 66. 1995

 67. CHYTRÝ, Milan a Jiří VICHEREK. Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. Praha: Academia, 1995. 166 s. ISBN 80-200-0377-0.
 68. CHYTRÝ, Milan. Předběžný přehled společenstev teplomilných doubrav jižní Moravy a západního Slovenska. Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 1995, roč. 30, č. 1, s. 61-68. ISSN 0009-0662.
 69. 1994

 70. CHYTRÝ, Milan. Xerothermic Oak Forests in the Middle Váh Basin and the Southern part of the Strážovská hornatina Uppland. In Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis - Biology. Brno: Masaryk University, 1994. s. 121-134. Volume 22-23 (1992-1993). ISBN 80-210-0884-9.
 71. 1993

 72. CHYTRÝ, Milan. Bemerkungen zur Vegetation der primär waldfreien Flächen auf nichtxerothermen Standorten in Flusstälern des Südostrandes des Böhmischen Massivs. Acta musei Moraviae : scientiae naturales. Brno: Moravské muzeum, 1993, roč. 77, č. 1, s. 123-137. ISSN 0521-2359.
 73. CHYTRÝ, Milan, Pavel PEŠOUT a Oleg A. ANENCHONOV. Syntaxonomy of vegetation of Svjatoj Nos Peninsula, Lake Baikal 1. Non forest communities. Folia geobotanica et phytotaxonomica. Praha: Academia, 1993, roč. 28, č. 4, s. 337-383. ISSN 0015-5551.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 6. 2023 20:55