Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ, Petra, Klaus GRASSER a Jiří FAJKUS. CHROMATIN ASSOCITED HMGB1 PROTEIN IS INVOLVED IN REGULATION OF TELOMERE LENGTHS IN PLANTS. In Telomere and Telomeres. 2009.
 2. MOZGOVÁ, Iva a Jiří FAJKUS. Mutation in Chromatin Assembly Factor 1 (CAF1) disrupts telomere length maintenance in Arabidopsis thaliana. In EMBO Conference Series on Chromatin and Epigenetics. 2009.
 3. 2008

 4. MOZGOVÁ, Iva, Petra PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ, Ctirad HOFR a Jiří FAJKUS. Functional characterization of domains in AtTRB1, a putative telomere-binding protein in Arabidopsis thaliana. Phytochemistry. England: Pergamon-Elsevier Science Ltd, 2008, roč. 69, č. 9, s. 1814-1819. ISSN 0031-9422.
 5. PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ, Petra a Jiří FAJKUS. Generation of Specific Antibodies Against Plant Telomere Binding Proteins. In Protein Expression Europe & Antibodies Europe. 2008.
 6. PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ, Petra, Milan KUCHAŘ, Jan PALEČEK a Jiří FAJKUS. Mapping of interaction domains of putative telomere-binding proteins AtTRB1 and AtPOT1b from Arabidopsis thaliana. FEBS LETT. Netherlands: Elsevier Science BV, 2008, roč. 582, č. 10, s. 1400-1406. ISSN 0014-5793.
 7. PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ, Petra a Jiří FAJKUS. Plant Telomere Binding Proteins: how to design functional antibody? In Protein Expression Europe & Antibodies Europe. 2008.
 8. RŮČKOVÁ, Eva, Jiří FRIML, Petra PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ a Jiří FAJKUS. Role of alternative telomere lengthening unmasked in telomerase knock-out mutant plants. Plant Molecular Biology. Netherlands: Springer, 2008, roč. 60, February, s. 637-646. ISSN 0167-4412.
 9. RŮČKOVÁ, Eva, Jiří FRIML, Petra PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ a Jiří FAJKUS. Role of alternative telomere lengthening unmasked in telomerase knock-out mutant plants. PLant Mol Biol. Netherlands: Springer, 2008, roč. 66, č. 6, s. 637-646. ISSN 0167-4412.
 10. MAREK, Jaromír, Tomáš KLUMPLER, Blanka PEKÁROVÁ, Petra BORKOVCOVÁ, Jan HEJÁTKO a Lubomír JANDA. Structure of CKI1RD, the receiver domain of the histidine kinase CKI1 from Arabidopsis thaliana. In XXI Congress and Assembly of the International Union of Crystallography (IUCr2008) - Book of Abstracts. 2008. ISSN 0108-7673.
 11. 2007

 12. ŠANTRŮČKOVÁ, Iva, Ctirad HOFR, Petra SCHRUMPFOVÁ a Jiří FAJKUS. Characterisation of AtTRB1 binding properties. In Plant DNA Repair & Recombination. 2007.
 13. MOZGOVÁ, Iva, Ctirad HOFR, Petra PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ a Jiří FAJKUS. Charakterizace vazebných vlastností ATTRB1. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. OIomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 66. ISSN 1213-6670.
 14. DVOŘÁČKOVÁ, Martina, Pascale ROSSIGNOL, Olga KOROLEVA, Milan KUCHAŘ, John DOONAN, Peter Wesley SHAW a Jiří FAJKUS. In vivo localisation of Arabidopsis thaliana Myb-like proteins. In Telomeres & Telomerase. 2007.
 15. KUCHAŘ, Milan, Petra SCHRUMPFOVÁ, Iva ŠANTRŮČKOVÁ, Jan PALEČEK, Ctirad HOFR a Jiří FAJKUS. Mapping of interaction domains of putative plant telomere preteins. In Plant DNA Repair & Recombination. 2007.
 16. 2006

 17. FAJKUS, Jiří a Eva SÝKOROVÁ. O polidštění rostlinných telomer. Vesmír. 2006, roč. 85, č. 136, s. 542-546. ISSN 0042-4544.
 18. 2005

 19. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI, Hana VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava DUBOVÁ, Jana ŠTEPIGOVÁ, Jan GLOSER a Marie KUMMEROVÁ. PHOTOSYNTHESIS AND STRESS - Central European Conference. 2005.
 20. FAJKUS, Jiří, Eva SÝKOROVÁ a Andrew R. LEITCH. Techniques in plant telomere biology. BioTechniques. USA: Eaton Publishing CO, 2005, roč. 38, č. 2, s. 233-243. ISSN 0736-6205.
 21. FAJKUS, Jiří, Eva SÝKOROVÁ a Andrew R. LEITCH. Telomeres in evolution and evolution of telomeres. Chromosome Research. Netherlands: Springer, 2005, roč. 13, č. 5, s. 469-479. ISSN 0967-3849.
 22. 2004

 23. SÝKOROVÁ, Eva, K.Y. LIM, Zuzana KUNICKÁ, M.W. CHASE, M.D. BENNETT, A.R. LEITCH a Jiří FAJKUS. Evolutionary switchpoints in plant telomeres. Cambridge, 2004.
 24. 2003

 25. SÝKOROVÁ, Eva, K.Y. LIM, Zuzana KUNICKÁ, M.W. CHASE, M.D. BENNETT, Jiří FAJKUS a A.R. LEITCH. Telomere variability in the monocotyledonous plant order Asparagales. PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES B-BIOLOGICAL SCIENCES. London: ROYAL SOC LONDON, 2003, Neuveden, č. 270, s. 1893-1904. ISSN 0962-8452.
 26. BLAŽEK, Václav. The prefix *sm-/*som- in the Indo-European tree- & plant-names. In Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 5-11. ISSN 0231-7567.
 27. FAJKUS, Jiří, Eva SÝKOROVÁ, K.Y. LIM, Zuzana KUNICKÁ, M. CHASE, M. BENNETT a A. LEITCH. Variability of telomeres in the monocotyledonous plant order Asparagales. Australia, 2003.
 28. 2000

 29. HORÁKOVÁ, Mirka a Jiří FAJKUS. TAS49-a dispersed repetitive sequence isolated from subtelomeric regions of Nicotiana tomentosiformis chromosomes. Genome. Canada: NRC Canada, 2000, roč. 43, č. 2, s. 273-284. ISSN 0831-2796.
 30. 1999

 31. HORÁKOVÁ, Mirka a Jiří FAJKUS. TAS49-a dispersed repetitive sequence isolated from subtelomeric regions of Nicotiana tomentosiformis chromosomes. Genome. Canada: NRC Canada, 1999, roč. 43, č. 2, s. 273-283. ISSN 0831-2796.
 32. 1998

 33. ŘÍHA, Karel, Jiří FAJKUS, Jiří ŠIROKÝ a Boris VYSKOT. Developmental Control of Telomere Lengths and Telomerase Activity in Plants. The Plant Cell. American Society of Plant Physiologists, 1998, roč. 10, č. 10, s. 1691-1698. ISSN 1040-4651.
 34. FAJKUS, Jiří, Jana FULNEČKOVÁ, Mirka HORÁKOVÁ, Klára POLÁČKOVÁ, Karel ŘÍHA a Roman MATYÁŠEK. Plant cells express telomerase activity upon transfer to callus culture, without extensively changing telomere lengths. Molecular and General Genetics. 1998, roč. 260, č. 5, s. 470-474. ISSN 0026-8925.
 35. VICHERKOVÁ, Miroslava, František PLHÁK a Ivanka KOUSALOVÁ. Research on Allelopathy in Czech Republic. In Allelopathy Update (S.S.Narwal, ed.). New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co. PVT. Ltd., 1998. s. 1-35. Vol. 1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 6. 2023 10:32