Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest v kontextu dětské psychiatrické léčebny. 2008.
 2. HUMPOLÍČEK, Pavel. Terapeutický a diagnostický potenciál hry. In Seminář pro praktiky pomáhajících profesí pod patronací Hogrefe – Testcentrum, Praha. 2008.
 3. 2004

 4. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - příručka pro praxi. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004. 69 s. ISBN 80-86633-20-9.
 5. HUMPOLÍČEK, Pavel. Specifika formálních a obsahových znaků stavby scény u dětí a dospívajících s diagnostikovanou poruchou chování. 2004.
 6. HUMPOLÍČEK, Pavel. Specifika stavby scény u dětí s poruchami chování - Scénotest. 2004.
 7. 2003

 8. HUMPOLÍČEK, Pavel. Psychologická terapie hrou - Scénotest. In 24. česko-slovenská psychoterapeutická konference (Luhačovice). 2003.
 9. 2002

 10. HUMPOLÍČEK, Pavel. Prolegomena Scénotestu. Prolegomena Scénotestu, Brno: Cv VOE FSS MU v Brně, 2002, roč. 1, č. 1, s. 1-33. ISSN 1214-0090.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 4. 2020 06:30