Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. STANĚK, Rostislav. Pluralita teorií, Instrumentalismus a Realismus. In Metodologie ekonomie: seminář 2008. Praha: Oeconomica, 2008, s. 49-52. ISBN 978-80-245-1439-0.

  2006

  1. MIKLOVÁ, Martina. Politický pluralismus v Brně před listopadem 1989? Monopol Národní fronty versus pluralita v disentu. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 73-88. Srovnávací politologie, 6. ISBN 80-7325-110-8.

  2005

  1. BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Berishovská a postberishovská Albánie. Případová studie defektního režimu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 366-388. ISSN 1212-7817.
  2. BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu. Stedoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 456-479. ISSN 1212-7817.

  2003

  1. MAREŠ, Miroslav a Petr FIALA. Pluralismus a (neo)korporatismus. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 232-250, 18 s. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 7. 2024 21:28