Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. POVOLNÁ, Renata. Some discourse markers used to express politeness in spoken academic discourse. In KUZNIAK, Marek a Bozena ROZWADOWSKA. Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages, PASE Papers 2008. 1. vyd. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza ATUT, Wroclaw 2009, 2009, s. 155-164. ISBN 978-83-7432-481-6.

  2008

  1. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena. Review of Topics in Linguistics. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 4, č. 1, s. 129-131. ISSN 1802-9930.

  2007

  1. POVOLNÁ, Renata. Some means of politeness in English face-to-face conversation. Topics in Linguistics. Politeness and Interaction. Vol. 1. Nitra: Constantine the Philosopher University, 2007, roč. 1, č. 1, s. 153-163. ISSN 1802-128X.

  2006

  1. HOSKOVEC, Tomáš. Morfosyntax zdvořilosti. In Teorie a empirie. Bichla pro Krčmovó (ediderunt Tomáš Hoskovec, Ondřej Šefčík et Radim Sova). Brno: Masarykova universita, 2006, s. 271-280. ISBN 80-210-3955-8.
  2. POVOLNÁ, Renata. Sirma Wilamová, On Expressing Negative Politeness in English Fictional Discourse, Review. Časopis pro moderní filologii. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, 2006, roč. 88, č. 2, s. 104-106. ISSN 0862-8459.

  2005

  1. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Communicative Syntax. 2005. Mood-link-a (Linguistic courses).
  2. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. 2. přepracované vyd. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2005, 163 s. ISBN 80-210-2477-1.

  1999

  1. URBANOVÁ, Ludmila. On Vagueness in Authentic English Conversation. In Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999, s. 99-107. ISBN 80-210-2230-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2024 07:03