Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. ‘Žít Brno’: Czech online political activism from jokes and tactics to politics and strategies. Cyberpsychology: Journal of psychosocial research on cyberspace. 2014, roč. 8, č. 3, s. Nestránkováno., 34 s. ISSN 1802-7962. doi:10.5817/CP2014-3-5.
 2. 2009

 3. ONDRÁČKOVÁ, Dominika. Německá demokratická republika případová studie nedemokratického režimu. Středoevropské politické studie. Mezinárodní politologický ústav MU: Mezinárodní politologický ústav MU, 2009, ročník XI., Číslo 1,, s. 26 - 48, 22 s. ISSN 1212-7817.
 4. 2008

 5. VRÁBLÍKOVÁ, Kateřina. Politická participace - teorie a koncepty. Politologický časopis. Brno: MPÚ MU, 2008, XV, č. 4, s. 366-388. ISSN 1211-3247.
 6. KOUBEK, Martin. Rekonstrukce konceptu konfliktních linií ve vztahové perspektivě. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masaryko, 2008, roč.15, č. 3, s. 219-241. ISSN 1211-3247.
 7. 2007

 8. HAVLÍKOVÁ, Jana a Olga HUBÍKOVÁ. Význam komunitního plánování sociálních služeb při řešení problému sociální exkluze na lokální úrovni. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2007, roč. 39, č. 1, s. 5 – 28. ISSN 0049-1225.
 9. 2006

 10. CÍSAŘ, Ondřej a Martin KOUBEK. Do-It-Yourself Activism in Central Eastern Europe: The Case of the Hardcore Scene in the Czech Republic. In ECPR Workshop Session Nicosia 2006. 2006.
 11. VAŠEČKA, Michal. Political participation of Roma in Slovakia and Prospects for their Integration. In In: Rindzeviciute, Egle (ed): Re-approaching East-Central Europe: Old Region, New Institutions? 1. vydání. Huddinge, Sweden: Center for Baltic East European Studies, 2006. s. 127 - 150. Center for Baltic East European Studies. ISBN 91-85139-07-6.
 12. 2002

 13. VAŠEČKA, Michal. Roma and the 2002 parliamentary elections. In In: Bukalska, Patrycja (ed): Sytuacja spolecznosci romskiej w Europie Srodkowej i na Balkanach w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej. 1. vydání. Warszawa: Centre for Eastern Studies, Warszawa, 2002. s. 30-44.
 14. JURÁSKOVÁ, Martina. Rómske hlasy : Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. 168 s. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9.
 15. VASEČKA, Michal, Martina JURÁSKOVÁ, Elena KRIGLEROVÁ, Peter PULIŠ a Jana RYBOVÁ. Rómske hlasy. Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. 168 s. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 9. 2021 08:40