Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

 1. WALTER, Aaron. Rise of the Right: Religious influence in Israeli and American politics. In Association of Israeli Studies, University of Haifa. 2012.
 2. 2009

 3. KUPKA, Petr, Martin LARYŠ a Josef SMOLÍK. Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 268 s. Monografie, sv. č. 25. ISBN 978-80-210-4845-4.
 4. HAVLÍK, Vlastimil a Libor HOSKOVEC. Krajské volby v České republice v kontextu konceptu voleb druhého řádu. Analýza vybraných aspektů voleb do krajských zastupitelstev v letech 2000-2008. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2009, roč. 4, č. 1, s. 22-47. ISSN 1801-6545.
 5. 2008

 6. KYLOUŠEK, Jakub. Analýza proměny zastupitelů na úrovni městských částí v Brně letech 1994 až 2006. Evropská volební studia. Brno: ISPO, 2008, roč. 3, č. 2, s. 202-217. ISSN 1801-6545.
 7. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Cleavages in Contemporary Czech and Slovak Politics: Between Persistence and Change. East European Politics and Societies. Am. Council of Learned Societies, SAGE, 2008, roč. 22, č. 3, s. 518-552. ISSN 0888-3254.
 8. BALÍK, Stanislav. Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 387 s. Politologická řada, č. 27. ISBN 978-80-7325-144-4.
 9. HLOUŠEK, Vít a Pavel PŠEJA. Evropeizace politických stran a stranického systému v České republice. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2008, XV, č. 4, s. 299-317. ISSN 1211-3247.
 10. PŠEJA, Pavel. Holding the Ground: Communism and Political Parties in the Post-Communist Czech Republic. In BACKES, Uwe, Tytus JASKULOWSKI a Abel POLESE. Totalitarismus und Transformation. Defizite der Demokratiekonsolidierung in Mittel- und Osteuropa. 1. vyd. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008. s. 135-154. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts, 37. ISBN 978-3-525-36911-1.
 11. HLOUŠEK, Vít. Chorvatsko: Mezi pokušením autoritarismu a evropskou integrací. In Komparace politických systémů. Nové demokracie střední a východní Evropy. 1. vyd. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2008. s. 262-281. mimo edice. ISBN 978-80-245-1388-1.
 12. HAVLÍK, Vlastimil. Jak je měřit? Přístupy a metody analýzy postojů politických stran k evropské integraci. on-line Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ, 2008, X, č. 4, s. 365-387. ISSN 1212-7817.
 13. MALÍŘ, Jiří a Martin RÁJA. JUDr. Václav Kounic a jeho doba. 2008.
 14. HLOUŠEK, Vít. Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. 273 s. Monografie, svazek č. 19. ISBN 978-80-210-4484-5.
 15. PŠEJA, Pavel a Miroslav MAREŠ. Partis agrariens et paysans en République tcheque. In SEILER, Daniel-Louis a Jean-Michel DE WAELE. Les partis agrariens et paysans en Europe. 1. vyd. Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles, 2008. s. 139-151. Science Politique. ISBN 978-2-8004-1436-2.
 16. BALÍK, Stanislav. Radniční koalice po komunálních volbách 2006. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2008, X, č. 1, s. 17-33. ISSN 1212-7817.
 17. HLOUŠEK, Vít. The Process of Europeanization and Political Parties in New EU-Members and Candidate Countries: in Search for the Framework of Analysis. Wroclawskie Studia Politologiczne. Wroclaw, 2008, roč. 2007, č. 8, s. 125-139. ISSN 1643-0328.
 18. HLOUŠEK, Vít a Jakub ŠEDO. Tschechien: Konsolidierung des Parteiensystems bei anhaltenden Problemen der Mehrheitsbildung. In BOS, Ellen a Dieter SEGERT. Osteuropäische Demokratien als Trendsetter? Parteien und Parteiensysteme nach dem Ende des Übergangsjahrzehnts. 1. vyd. Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich, 2008. s. 91-103. Mimo edice. ISBN 978-3-86649-161-8.
 19. MAREŠ, Miroslav. Volby do Evropského parlamentu v České republice. In HOKOVSKÝ, Radko. Volby do Evropského parlamentu: Co mohou změnit? 1. vyd. Praha: Evropské hodnoty, 2008. s. 67-80, 13 s. Mimo edice. ISBN 978-80-904158-1-2.
 20. DUDÁKOVÁ, Barbora. Volby do parlamentu Alandských ostrovů 2007. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2008, roč. 3, č. 2, s. 276-288. ISSN 1801-6545.
 21. 2007

 22. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Czech Republic. In Parties and Democracy. 1. vyd. Bonn: Bouvier, 2007. s. 195-217. KAS Democracy Report 2007. ISBN 978-3-416-03194-3.
 23. KYLOUŠEK, Jakub. České parlamentní volby 2006: analýza kandidátních listin. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 79-92, 13 s. ISSN 1211-3247.
 24. HAVLÍK, Vlastimil a Aneta VALTEROVÁ. Evropeizace českých politických stran: aplikace Ladrechova konceptu. Slovenská politologická revue. Trnava: Katedra politologie UCM v Trnave, 2007, VII., č. 4, s. 77-103. ISSN 1335-9096.
 25. HLOUŠEK, Vít. Koncept konfliktních linií a problematika evropské integrace. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 2, s. 361-378. ISSN 0038-0288.
 26. FIALA, Petr. Laboratoř sekularizace. Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 183 s. Politika a náboženství. ISBN 978-80-7325-141-3.
 27. KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Podzialy polityczne - koncepcja badania w Europie Środkowo-Wschodniej. Marzena Cichosz; Katarzyna Zamorska (eds.). In Politologia w Polsce. Stan badaň i perspektywy. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo UW, 2007. s. 221-231. mimo edice. ISBN 83-914951-4-0.
 28. ŠEDO, Jakub, Věra STOJAROVÁ, Roman CHYTILEK a Lubomír KOPEČEK. Political Parties in Central and Eastern Europe: In Search of Consolidation. Stockholm: International IDEA, 2007. 133 s. Research and Dialogue with Political Parties. ISBN 978-91-85724-01-7.
 29. KOPEČEK, Lubomír. Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 628 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-113-0.
 30. LANGÁŠEK, Tomáš. Řízení o ústavních stížnostech. In DOSTÁL, Martin, Ivo POSPÍŠIL, Eliška WAGNEROVÁ a Tomáš LANGÁŠEK. Zákon o Ústavním soudu s komentářem. Praha: ASPI, 2007. s. 316-473, 157 s. Komentáře. ISBN 978-80-7357-305-8.
 31. 2006

 32. KYLOUŠEK, Jakub. Analýza kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006 (případová studie volebního kraje Jihomoravského). In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. s. 177-192. ediční řada Sborníky, svazek č. 30. ISBN 80-210-4161-7.
 33. VYKOUPIL, Libor. Brno mezi dvěma válkami. In Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006. s. 23-36. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
 34. KOPEČEK, Lubomír. Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 347 s. Politologická řada. ISBN 80-7325-076-4.
 35. MALÍŘ, Jiří. Die Parteien in Mähren und Schlesien und ihre Vereine. In Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. 1. Teilband: Vereine, Parteien und Interessenverbände als Träger der politischen Partizipation. Hrsg. von Helmut RUMPLER und Peter URBANITSCH. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006. s. 705-803, 98 s. Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII. ISBN 3-7001-3540-8.
 36. MALÍŘ, Jiří. „Druhé moravské vyrovnání“ z r. 1914. In Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 87-102. ISBN 80-86488-36-5.
 37. PAVLÍK, Marek a Tomáš ROSENMAYER. Ekonomické výsledky politických stran a hnutí v roce 2004. 2006. vyd. Brno: Centrum výzkumu neziskového sektoru, 2006. 24 s. Projekt ekonomika politických stran a hnutí. ISBN 80-239-6975-7.
 38. PAVLÍK, Marek. Ekonomika politických stran a hnutí v roce 2003 a 2004 - meziroční srovnání. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference. Recenzovaný sborník. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. s. 184-185, 10 s. ISBN 80-7318-384-6.
 39. FIALA, Petr, Vít HLOUŠEK, Markéta PITROVÁ, Pavel PŠEJA a Petr SUCHÝ. Evropeizace politických stran a zájmových skupin: základní problémy a směry analýzy. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, XIII, č. 1, s. 3-26. ISSN 1211-3247.
 40. KRPEC, Oldřich. Funkce politických stran v politickém a sociálním systému. Politologické revue. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 172-191, 19 s. ISSN 1211-0353.
 41. PAVLÍK, Marek. Hospodaření politických stran v roce 2004. In Sborník příspěvků z 6.doktorandské konference. IMEA 2006. Hradec Králové: Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2006. s. 66-74. ISBN 80-7041-164-3.
 42. KYLOUŠEK, Jakub. Jihomoravský kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006. s. 159-174, 15 s. ediční řada Studie, svazek č. 38. ISBN 80-210-3880-2.
 43. MALÍŘ, Jiří. K proměnám politické kultury: vztah kultury a politiky v 90. letech 19. století. In Borovský, Tomáš – Hanuš, Jiří – Řepa, Milan (eds.): Kultura jako téma a problém dějepisectví. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 155-170. ISBN 80-86-488-33-0.
 44. HAVLÍK, Vlastimil. Královéhradecký kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006. s. 114-127. Studie. ISBN 80-210-3880-2.
 45. HAVLÍK, Vlastimil. Liberecký kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006. s. 101-113. Studie. ISBN 80-210-3880-2.
 46. BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus: Brno ve třech stoletích. 2006.
 47. MAREŠ, Miroslav. Od teroristů k extremistickým politickým stranám. In Dančák, Břetislav (ed.): Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2006. s. 29-37, 8 s. ISBN 80-210-4003-3.
 48. PINK, Michal. ODS a její opoziční role v systému v letech 1998 - 2005. In BALÍK, Stanislav a A KOL. Občanská demokratická strana a česká politika. Brno: CDK, 2006. s. 66-86, 20 s. CDK. ISBN 80-7325-079-9.
 49. KYLOUŠEK, Jakub. ODS a její vnitřní fungování. In BALÍK, Stanislav a A KOL. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 245-256. CDK. ISBN 80-7325-079-9.
 50. CHYTILEK, Roman a Otto EIBL. ODS a její voliči. In BALÍK, Stanislav. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. s. 227-244. CDK, 199. svazek. ISBN 80-7325-079-9.
 51. KYLOUŠEK, Jakub. ODS a krajská politika. In BALÍK, Stanislav a A KOL. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 87-98. CDK. ISBN 80-7325-079-9.
 52. KYLOUŠEK, Jakub. Osobnostní rozměr parlamentních voleb (kandidátní listiny, preferenční hlasy a základní charakteristika zvolených poslanců). In ČALOUD, Dalibor, Tomáš FOLTÝN, Vlastimil HAVLÍK a Anna MATUŠKOVÁ. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 108-122. ISPO FSS MU, Svazek č. 5. ISBN 80-7325-108-6.
 53. MALÍŘ, Jiří. Politická kariéra křesťanského politika v sekularizující se společnosti. In Marek, Pavel - Hanuš, Jiří (eds.): Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. s. 28-42. ISBN 80-7325-097-7.
 54. BALÍK, Stanislav. Politické strany a komunální volby v Brně 1989-2006. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006. s. 91-111. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
 55. MIKLOVÁ, Martina. Politický pluralismus v Brně před listopadem 1989? Monopol Národní fronty versus pluralita v disentu. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 73-88. Srovnávací politologie, 6. ISBN 80-7325-110-8.
 56. PINK, Michal. Současné přístupy k volební geografii. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 148-162. ISBN 80-7325-074-8.
 57. KYLOUŠEK, Jakub a Stanislav BALÍK. Srovnání výsledků krajských voleb 2004. In KYLOUŠEK, Jakub a Stanislav BALÍK. Krajské volby 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006. s. 220-233. ediční řada Studie, svazek č. 38. ISBN 80-210-3880-2.
 58. KYLOUŠEK, Jakub. Volby v Brně po roce 1989. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006. s. 163-179. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
 59. HLOUŠEK, Vít. Výhoda zaostalosti? Poznámky k výzkumu stranických systémů v "post-rokkanovské" politice. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, XIII., č. 3, s. 306-317. ISSN 1211-3247.
 60. 2005

 61. HABÁŇ, Martin. Belgické politické strany a jejich postoje k evropskému integračnímu procesu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2005, VI, 2/3, s. 188-206, 18 s. ISSN 1212-7817.
 62. PAVLÍK, Marek. Ekonomika politických stran a hnutí v roce 2003. In Mekon 2005. Sborník příspěvků ze VII. ročníku mezinárodní konference. 2005. vyd. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0846-3.
 63. HAVLÍK, Vlastimil. Euroskeptické politické strany v Dánsku. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: MU v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 96-105. ISBN 80-210-3865-9.
 64. BELKO, Marián. Financovanie politických strán na Slovensku. on-line Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, roč. 7, 2-3, s. 127 - 161. ISSN 1212-7817.
 65. PRUDÍKOVÁ, Dana. Francouzské politické strany a evropská integrace. Středoevropská politická studia. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2005, roč. 7, 2-3, s. 162-187. ISSN 1212-7817.
 66. HOSKOVEC, Libor. Kraj Vysočina. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 143-158. Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 67. TOMÁŠEK, Marcel. Metamorphosis of the Civic Democratic Party's Attitudes to European Integration: On the New Cleaveage in the Czech Party System. Céline Belot, Bruno Cautres. In Politique européenne 16/2005 Vers une européanisation des partis politiques? Paris, Budapest, Torino: L Harmattan, 2005. s. 127-156, 29 s. ISBN 2-7475-8859-9.
 68. PŠEJA, Pavel. Některé otázky výzkumu politických stran České republiky. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK, 2005. s. 242-253. ISBN 80-7325-074-8.
 69. LINKOV, Václav. Osobnost volených úředníků a členů politických stran v České republice. In Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2005.
 70. HOSKOVEC, Libor. Pardubický kraj. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 128-142. Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 71. STRMISKA, Maxmilián, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK a Roman CHYTILEK. Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 727 s. Politologie. ISBN 80-7367-038-0.
 72. MALÍŘ, Jiří a Pavel a kol. MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. sv. I-II. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. 1826 s. ISBN 80-7239-180-1.
 73. KYLOUŠEK, Jakub. Proměna sociálně demokratických stran ve střední Evropě v perspektivě jejich dalšího vývoje. In Bludné cesty sociální demokracie. Praha: PROSTOR, 2005. s. 209-228.
 74. KŘÍŽ, Zdeněk. Přístupy německých parlamentních politických stran k reformě Bundeswehru. Politologická revue. 2005, roč. 2005, č. 1, s. 118-131, 13 s. ISSN 1211-0353.
 75. PAVLÍK, Marek a Zuzana DARMOPILOVÁ. Reforma zdravotnictví v koncepcích politických stran. In Sborník mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Ústav managementu, FaME, UTB ve Zlíně, 2005. ISBN 80-7318-257-2.
 76. PŠEJA, Pavel. Stranický systém České republiky. Politické strany a jejich vývoj 1989-1998. Brno: CDK, 2005. 201 s. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-069-1.
 77. POSPÍŠIL, Ivo. Utváření politického systému v Estonsku. Příklad napětí mezi institucionálním rámcem a dynamikou tranzice. Banská Bystrica: Čižmár-Partner, 2005. 80 s. Politologie. ISBN 80-89183-17-4.
 78. HLOUŠEK, Vít a Klára POLÁČKOVÁ. Volby do Evropského parlamentu 2004 v Rakousku a rakouské politické strany. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2005, VII, č. 1, s. 1-12. ISSN 1212-7817.
 79. 2004

 80. MAREŠ, Miroslav, Lubomír KOPEČEK, Pavel PEČÍNKA a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Etnické menšiny a česká politika. Analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 139 s. Politologická řada. ISBN 80-7325-050-0.
 81. PITROVÁ, Markéta, Petr FIALA a Petr KANIOK. Evropské politické strany a návrh evropské ústavy. Mezinárodní vztahy. Praha: ÚMV, 2004, roč. 39, č. 4, s. 5-22. ISSN 0323-1844.
 82. PITROVÁ, Markéta. Evropské politické strany na konventu o EU. Revue politika. Brno, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 34-36. ISSN 1214-0899.
 83. HLOUŠEK, Vít. Chorvatsko. Michal Kubát (ed.). In Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. s. 137-158. Eurooex Bohemia. ISBN 80-86432-92-0.
 84. KOPEČEK, Lubomír. Imigrace jako politické téma v ČR: analýza postojů významných politických stran. Středoevropské politické studie. 2004, roč. 6, 2-3, s. 45-65. ISSN 1212-7817.
 85. HABÁŇ, Martin. Jednotný volební systém pro volby do Evropského parlamentu? Integrace. Praha: Institut pro evropskou politiku Europeum, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 46-47. ISSN 1212-9771.
 86. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 224 s. Ediční řada Monografie, svazek č. 10. ISBN 80-210-3449-1.
 87. DANČÁK, Břetislav a Michal KUBÁT. Litva. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 21 s. Edice Politologie. ISBN 80-86432-90-4.
 88. STÝSKALÍKOVÁ, Vera. Modely pristupu k narodnostnim mensinam a imigrantum a jejich projevy v ceske politice. In MAREŠ, Miroslav, Lubomír KOPEČEK, Pavel PEČÍNKA a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Etnické menšiny a česká politika. Analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 8-33, 139 s. Politologická řada. ISBN 80-7325-050-0.
 89. FIALA, Petr a Jan HOLZER. Politické strany Ruska. Hledání identity. Brno: CDK, 2004. 335 s. Politologická řada, svazek č. 18. ISBN 80-7325-032-2.
 90. PALOVSKÝ, Tomáš. Postoj polských politických stran k Evropské unii. on-line Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ, 2004, VI., 2-3. ISSN 1212-7817.
 91. HLOUŠEK, Vít. Proces europeanizace a politické strany v kandidátských zemích. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2004, roč. 1, č. 1, s. 93-108. ISSN 1212-365X.
 92. PINK, Michal. Regionální volby ve Francii. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 439 - 452, 13 s. ISSN 1211-3247.
 93. PEČÍNKA, Pavel. Romská tématika ve stranických programech. Středoevropské politické studie. 2004, roč. VI, 2-3, s. 6-12. ISSN 1212-7817.
 94. 2003

 95. HABÁŇ, Martin. Federální volby v Belgickém království 2003. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2003, X, č. 3, s. 303-312. ISSN 1211-3247.
 96. MALÍŘ, Jiří. Role církevní organizace ve vývoji spolků a stran na Moravě v druhé polovině 19. století. In Vývoj církevní správy na Moravě. 1. vyd. Brno: Moravský zemský archiv, 2003. s. 347-354. ISBN 80-7275-046-1.
 97. DANČÁK, Břetislav. Tematyka europejska i czeskie partie polityczne. Przeglad Środkowoeuropejski/Central European Review. Warszawa: Ryszard Bobrowski, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 15-18. ISSN 1232-0447.
 98. BELKO, Marián. Vývoj systému politických stran. In KOPEČEK, Lubomír. Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 93 - 112, 19 s. sborníky, 15. ISBN 80-210-3136-0.
 99. 2002

 100. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Czesko-austriackie stosunki w cieniu Temelína. Przeglad Środkowoeuropejski. Warszawa: Ryszard Bobrowski, 2002, roč. 10, č. 1, s. 9-13. ISSN 1232-0447.
 101. HOLZER, Jan. Fenomén politických stran v optice analýzy současné ruské politiky. Mezinárodní politika. Praha: ÚMV, 2002, XXVI, č. 8, s. 6-7. ISSN 0543-7962.
 102. ČEJKA, Marek. Judaismus, politika a Stát Izrael. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2002. 240 s. Ediční řada Monografie, svazek č. 5. ISBN 80-210-3007-0.
 103. HLOUŠEK, Vít. Postkomunistická levice na Litvě. Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír (eds.). In Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2002. s. 202-229. ISBN 80-210-2990-0.
 104. BALÍK, Stanislav. Republika Srbsko. In FIALA, Petr, Maxmilián STRMISKA a Jan HOLZER. Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2002. s. 400-419. 10. ISBN 80-210-3036-4.
 105. ŠMÍD, Tomáš a Jan HOLZER. Ruská federace. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002. s. 333 - 354, 21 s. ISBN 80-210-3036-4.
 106. HOLZER, Jan. Ruské stranictví. Několik vstupních poznámek k jeho teorii a tradici. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, roč.IX., č.2, s. 131-149. ISSN 1211-3247.
 107. 2001

 108. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Pavel PŠEJA. Formation of the System of Political Parties in the Czech Republic 1989-1992. Studia Polityczne. Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2001, roč. 1, č. 12, s. 145-162. ISSN 1230-3135.
 109. MALÍŘ, Jiří. K roli brožur a letáků při nástupu masových politických stran (na příkladu Moravy). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2001, roč. 120, 2001, č. 1, s. 123-154. ISSN 0323-052X.
 110. HLOUŠEK, Vít. ÖVP a proměny katolického tábora. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2001, VIII, č. 4, s. 348-368. ISSN 1211-3247.
 111. 2000

 112. STRMISKA, Maxmilián. Bipolarita, "třetí strany" a utváření postkomunistického multipartismu v Bulharsku. Teoreticko-metodologická poznámka. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 2, 12 s. ISSN 1212-7817.
 113. STRMISKA, Maxmilián. Bosensko-hercegovské lokální stranicko-politické pluralismy. Příspěvek k analýze voleb do obecních zastupitelstev v roce 2000 a vývoji lokálních stranicko-politických konfigurací. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 4, 9 s. ISSN 1212-7817.
 114. MALÍŘ, Jiří. K typu honoračního politika. Neformální osobní vazby a politická kariéra v 19. století. In Osobnost v politické straně. 1. vyd. Olomouc: Moneta - FM, 2000. s. 11-33. ISBN 80-900965-9-X.
 115. MALÍŘ, Jiří. Mladočeská strana v Čechách a mladočeské strany na Moravě. In Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. s. 42-62. ISBN 80-86200-25-6.
 116. MALÍŘ, Jiří. Mladočeská strana v Čechách a promladočeské strany na Moravě. In Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2000. s. 42-62. mimo edice. ISBN 80-86200-25-6.
 117. STRMISKA, Maxmilián. Moldavský multipartismus. Poznámka k interpretaci utváření moldavského systému politických stran (1990-1999). Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 1, 9 s. ISSN 1212-7817.
 118. HOLZER, Jan. Náznaky tradice. Volby do Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace, 19. prosince 1999. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000, roč.VI., č. 1, s. 30-, 22 s. ISSN 1211-3247.
 119. MALÍŘ, Jiří. Počátky politických stran a jejich systém(y)v českých zemích. In Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. s. 9-23. ISBN 80-86200-25-6.
 120. STRMISKA, Maxmilián. Rise and Fall of Moravian Regional Parties. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 4, 10 s. ISSN 1212-7817.
 121. STRMISKA, Maxmilián. Studie k utváření italského multipartismu (1994-1999). Enigma "středu" a bipolarita. Politologický časopis. Brno: Masarykova Univerzita, 2000, roč. 7, č. 2, s. 109-130. ISSN 1211-3247.
 122. STRMISKA, Maxmilián. The Czech Multipartism in the Late 1990s. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 2, 8 s. ISSN 1212-7817.
 123. STRMISKA, Maxmilián. The Making of Party Pluralism in Montenegro. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 3, 10 s. ISSN 1212-7817.
 124. STRMISKA, Maxmilián. Utváření rumunského multipartismu (1990-1999). Pluralita a polarita rumunského systému politických stran. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 1, 13 s. ISSN 1212-7817.
 125. STRMISKA, Maxmilián. Volby do obecních zastupitelstev a geneze lokálních stranicko-politických konfigurací v kosovském protektorátu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 4, 8 s. ISSN 1212-7817.
 126. 1999

 127. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Členství v politických stranách ve znamení evropského sjednocování. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 1, s. 92-93. ISSN 1210-9126.
 128. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Členství v politických stranách ve znamení evropského sjednocování. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 6, č. 1, s. 102-103. ISSN 1211-3247.
 129. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Jaké jsou klady a zápory aktuálního návrhu novely zákona o politických stranách. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 1999, roč. 7, č. 8, s. 2-4. ISSN 1211-037X.
 130. HOLZER, Jan. Labkovskaja, J.B. - Popov, A.V.: Politické strany v představách občanů. Vstříc volbám do Státní dumy v roce 1999. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, VI., č. 4, s. 354-364. ISSN 1211-3247.
 131. BENDA, Lukáš. Nacionalismus v současném maďarském stranickém systému. Dančák, Břetislav - Fiala, Petr (eds.). In Nacionalistické politické strany v Evropě. 1. vyd. Brno: MPÚ MU, 1999. s. 110-118.
 132. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Normativní aspekty členství v politických stranách. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, roč. 6, č. 3, s. 233-247. ISSN 1211-3247.
 133. 1998

 134. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Extremistické politické strany z hlediska práva. In Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 105-114. ISBN 80-210-1798-8.
 135. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Návrhy KDU-ČSL a US na změnu financování politických stran aneb jak léčit zápal slepého střeva acylpyrinem. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 2, s. 264-275. ISSN 1210-9126.
 136. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Nedostatky právní úpravy financování politických stran a některé návrhy na jejich odstranění. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 5, č. 2, s. 171-175. ISSN 1211-3247.
 137. KOUDELKA, Zdeněk. Opoziční smlouva: nový prvek politického systému. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 5, č. 4, s. 462-467. ISSN 1211-3247.
 138. KOUDELKA, Zdeněk. Opoziční smlouva: nový prvek politického systému ČR. In Voľby 1998 v Slovenskej republike. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, 1998. s. 63-68. ISBN 80-88885-59-0.
 139. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Programatika politických stran. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 1998, č. 1, s. 5-20. ISSN 1211-3247.
 140. MALÍŘ, Jiří. Staročeši a mladočeši v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 1998. 28 s. Historie. ISBN 80-7204-103-7.
 141. BENDA, Lukáš. Systém politických stran v Maďarské republice. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 366-390. ISSN 1211-3247.
 142. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Pavel PŠEJA. Vývoj politických stran a jejich systému po listopadu 1989. In VEČERNÍK, Jiří. Zpráva o vývoji české společnosti 1989 - 1998. 1. vyd. Praha: Academia, 1998. s. 269-286. ISBN 80-200-0703-2.
 143. 1997

 144. MALÍŘ, Jiří. Generálové bez vojska. Národní strana na Moravě v letech 1890-1914. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1997, roč. 1996, C 43, s. 95-113. ISSN 0231-7710.
 145. MALÍŘ, Jiří. K úloze bratří Grégrů ve vztazích mladočeské a moravské lidové strany. In Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století. 1. vyd. Praha: Dr. Eduard Grégr a syn, 1997. s. 43-55. ISBN 80-902023-7-3.
 146. DANČÁK, Břetislav. Návrat Polska zpět k pravici. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1997, IV., č. 3, s. 260-270. ISSN 1211-3247.
 147. MALÍŘ, Jiří. Německý katolický politický tábor na Moravě v letech 1848-1914. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1997, roč. 116, č. 1, s. 201-215. ISSN 0323-052X.
 148. LAMPARTER, Michal. Svoboda náboženského vyznání a politologie : politologické aspekty v sociálním učení církví, české politické strany o svobodě náboženského vyznání. In Církev a stát : (sborník přednášek z 2. ročníku konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 39-70. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 186. ISBN 80-210-1627-2.
 149. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Vybrané otázky financování politických stran v ČR. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1997, roč. 4, č. 2, s. 160-168. ISSN 1211-3247.
 150. 1996

 151. MALÍŘ, Jiří. K vývoji velkostatkářských stran na Moravě. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1996, roč. 115, č. 1, s. 35-58. ISSN 0323-052X.
 152. MALÍŘ, Jiří. Od spolků k moderním politickým stranám : vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1996. 373 s. ISBN 80-210-1273-0.
 153. DANČÁK, Břetislav. Polská pravice před parlamentními volbami 1997. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1996, III., č. 3, s. 235-246. ISSN 1211-3247.
 154. 1995

 155. FILIP, Jan a Vojtěch ŠIMÍČEK. K některým otázkám členství v politických stranách po novelizaci. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 1, s. 109-119. ISSN 1210-9126.
 156. MALÍŘ, Jiří. Podíl Masaryka na utváření politických poměrů na Moravě. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1995, roč. 1995, C42, s. 125-138, 13 s. ISSN 0231-7710.
 157. 1994

 158. FILIP, Jan a V. ŠIMÍČEK. K novele zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích, zejména k jejich financování. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, s. 139-147. ISSN 1210-9126.
 159. ŠIMÍČEK, Vojtěch a Jan FILIP. K novele zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, zejména k jejich financování. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, s. 139-147. ISSN 1210-9126.
 160. MALÍŘ, Jiří. Moravská lidová strana Hynka Bulína 1913-1914. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1994, roč. 113, č. 1, s. 157-180, 13 s. ISSN 0323-052X.
 161. FIALA, Petr. Politické strany a spolky na jižní Moravě. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1994, roč. 1994, č. 1, s. 71-74. ISSN 1211-3247.
 162. MALÍŘ, Jiří. T. G. Masaryk a politický vývoj na Moravě v letech 1890-1914. In T.G.Masaryk a střední Evropa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 89-101, 12 s. ISBN 80-210-0972-1.
 163. 1988

 164. MALÍŘ, Jiří. Zu einigen Entwicklungszügen der tschechischen liberalen Parteien. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1988, roč. 35/1988, s. 49-69. ISSN 0231-7710.
 165. 1987

 166. MALÍŘ, Jiří. Počátky politického realismu na Moravě. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1987, roč. 106, č. 1987, s. 73-93. ISSN 0323-052X.
 167. MALÍŘ, Jiří. Působení politického realismu na Moravě v letech 1906-1914. Časopis Matice moravské. Brně: Matice moravská, 1987, roč. 106/1987, č. 2, s. 202-227. ISSN 0323-052X.
 168. 1985

 169. MALÍŘ, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě : lidová strana na Moravě do roku 1909. 1. vyd. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1985. 226 s. ISBN 55-041-84.
 170. 1982

 171. MALÍŘ, Jiří. Politizace českého živnostenského hnutí na Moravě do r. 1909. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1982, roč. 101/1982, č. 2, s. 283-309, 28 s. ISSN 0323-052X.
 172. 1980

 173. MALÍŘ, Jiří. K regionálnímu aspektu při studiu vývoje politických stran. In O regionálních dějinách. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 1980. s. 138-143, 8 s.
 174. 1979

 175. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě II. Vznik a vývoj moravské pokrokové strany. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1979, roč. 1978-1979, 25-26, s. 99-129. ISSN 0231-7710.
 176. 1977

 177. MALÍŘ, Jiří. Vznik, vývoj a rozpad politického hnutí Mladá Morava. Vlastivědný sborník moravský. Brno: Musejní spolek, 1977, roč. 29/1977, č. 1, s. 22-36.
 178. 1975

 179. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě v letech 1898-1906. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1975, roč. 1974-1975, 21-22, s. 101-122, 21 s. ISSN 0231-7710.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2023 11:46