Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Postkomunistyczne rezimy niedemokratyczne. Badania nad przemianami teorii politycznej w okresie po transformacji ustrojowej. 1. vydání. Krakow: Osrodek Mysli Politycznej, 2009. 237 s. seria Biblioteka Mysli Politycznej. ISBN 978-83-60125-67-0.
 2. 2008

 3. DUFEK, Pavel. Jasno či polojasno? Několik poznámek k pojmu globální občanské společnosti. In Náboženství v globální občanské společnosti. Brno: CDK, 2008. s. 25-32. Politika a náboženství, sv. 4. ISBN 978-80-7325-140-6.
 4. HOLZER, Jan a Petr HLAVÁČEK. Opozice v nedemokratických režimech. Vstupní poznámky k možnostem a limitům stávají teorie tohoto pojmu. Středoevropské politické studie. Brno: MPU, 2008, Vol X, č. 1, s. 1-16. ISSN 1212-7817.
 5. 2007

 6. NAVRÁTIL, Jiří. Dialektika vzpoury. Proměny konceptu sociálních hnutí v politické teorii Frankfurtské školy. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007, roč. 14, č. 4, s. 321-335. ISSN 1211-3247.
 7. 2006

 8. OSOLSOBĚ, Petr. L'Europeismo di Silvio Pellico: grazie delle prigioni e i doveri di un cristiano. In Un continente al bivio: L'Europa per fare cosa ? Rimini: il Cerchio: Iniziative editoriali, 2006. s. 121-128. ISBN 88-8474-118-1.
 9. 2003

 10. HLOUŠEK, Vít. Klasická liberální teorie demokracie. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 57-83. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2021 01:57