Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. RABUŠIC, Ladislav. Senioři a jejich vzdělávání. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 265-287. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2.
  2. 2006

  3. TOMEŠ, Zdeněk. Je stárnutí populace výzvou pro hospodářskou politiku? Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2006, II, č. 2, s. 69-78. ISSN 1801-7118.
  4. 2005

  5. TOMEŠ, Zdeněk. Je populační stárnutí ekonomickou hrozbou? In Sborník z V. ročníku mezinárodní vědecké konference: Hospodářská politika nových členských zemí EU. 1. vyd. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005. s. 41-46. ISBN 80-248-0943-5.
  6. 1999

  7. RABUŠIC, Ladislav. O postavení seniorů v České republice: nemoc, osamělost a chudoba? In Aktuální problémy vzdělávání seniorů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999. s. 17-30. ISBN 80-244-0007-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2023 00:51