Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Postkomunistyczne rezimy niedemokratyczne. Badania nad przemianami teorii politycznej w okresie po transformacji ustrojowej. 1. vydání. Krakow: Osrodek Mysli Politycznej, 2009. 237 s. seria Biblioteka Mysli Politycznej. ISBN 978-83-60125-67-0.

  2007

  1. HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Postkomunistické nedemokratické režimy. první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 223 s. Politologická řada - č. 25. ISBN 978-80-7325-128-4.

  2004

  1. NOSÁL, Igor. Zrození české postkomunistické politické kultury. In SKALNÍK, Petr. Politická kultura: antropologie, sociologie, politologie. Praha: SET OUT, 2004. s. 71-88, 17 s. ISBN 80-86277-40-2.

  2003

  1. FERENČUHOVÁ, Slavomíra. "Socialistická žena" pred a po roku 1989. Odraz politických udalostí v príbehoch bývalých členiek Slovenského zväzu žien. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 91-110, 19 s. Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.

  2002

  1. KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. ISBN 80-210-2990-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 12. 2023 01:48