Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Определение и классификация послепромышленных ландшафтов региона Восточной Богемии (Чешская республика). Географический вестник - Geographical Bulletin, Perm: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2019, roč. 51, č. 4, s. 16-33. ISSN 2079-7877. doi:10.17072/2079-7877-2019-4-17-33.
 2. KOLEJKA, Jaromír a Kateřina BATELKOVÁ. Pre-industrial landscapes of Moravia - its identification, mapping and assessment. In 18th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, Landscape Diversity and Biodiversity. 2019.
 3. 2018

 4. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK, Vít VOŽENÍLEK, Alena VONDRÁKOVÁ a Radek BARVÍŘ. Postindustriální krajiny Česka. 2018.
 5. 2017

 6. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMANEK, Mojmír HRÁDEK a Karel KIRCHNER. Czech Post-industrial Landscapes in the Border Zone with Austria: Identification, Typology nad Value. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, Wien: Österreichische Geographische Gesellschaft, 2017, roč. 159, č. 1, s. 221-242. ISSN 0029-9138. doi:10.23781/moegg159-221.
 7. KOLEJKA, Jaromír a Aleš RUDA. Kamenicko – ikonické modely odhalují nenápadnou realitu. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2017, roč. 51, č. 1, s. 28-31. ISSN 0044-4863.
 8. KOLEJKA, Jaromír a Kateřina BATELKOVÁ. Předindustriální a postindustriální krajina na Moravě: koncepce a realita. In Černušáková Linda. Venkovská krajina 2017. 15. ročník mezinárodní mezioborové konference. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii - Regiomální organizace CZ-IALE, Ekologický institut Veronica, 2017. s. 57-66, 10 s. ISBN 978-80-7458-095-6.
 9. KOLEJKA, Jaromír a Aleš RUDA. Výběr metody účelové zonace území podle zastoupení objektů dědictví průmyslové společnosti: Příklad postindustriální kulturní krajiny Kamenicka. Geografie - Sborník České geografické společnosti, Česká geografická společnost, 2017, roč. 122, č. 3, s. 335-358. ISSN 1212-0014.
 10. 2016

 11. KOLEJKA, Jaromír. Post-industrial landscape: Identification, typology and value. In Halada Ľuboš, Bača Andrej, Boltižiar Martin. Landscape and Landscape Ecology. Proceedings of the 17th International Symposium on Landscape Ecology. 1. vyd. Bratislava: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2016. s. 75-82, 8 s. ISBN 978-80-89325-28-3.
 12. 2015

 13. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Identification and Typology of Czech Postindustrial Landscapes on National Level Using GIS and Publicly Accessed Geodatabases. Ekológia (Bratislava), Berlin: De Gruyter, 2015, roč. 34, č. 2, s. 121-136. ISSN 1335-342X. doi:10.1515/eko-2015-0013.
 14. KOLEJKA, Jaromír. Post-industrial landscape: its identification, typology and value. In 17th International Symposium "Landscape and Landscape Ecology. 2015. ISBN 978-80-89325-27-6.
 15. 2014

 16. KOLEJKA, Jaromír. Průmyslové dědictví. Minulost a současný stav postindustriální krajiny Kamenicka. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2014, roč. 48, č. 4, s. 227-231. ISSN 0044-4863.
 17. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. The process of transition from industrial to post-industrial society identified in land use and land cover data: Case of the Czech Republic. In Ivan Bičík, Yukio Himiyama, Ján Feranec, Lucie Kupková. Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Volume IX. 1. vyd. Asahikawa: International Geographical Union Commission on Land Use/Cover Change, 2014. s. 95-104, 10 s. Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Volume IX. ISBN 978-4-907651-10-7.
 18. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Vymezení a typologie postindustriální krajiny Česka. In Tadeusz Siwek, Vít Jančák. 120 let České geografické společnosti. 1. vyd. Praha: Česká geografická společnost, 2014. s. 302-304, 3 s. ISBN 978-80-905642-1-3.
 19. 2013

 20. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK, Stanislav MARTINÁT a Aleš RUDA. Delineation of post-industrial landscapes of the Upper-Silesian corridor in the Basin of Ostrava. Environmental and Socio-economic Studies, Katowice: Uniwersytet Slaski Katowice, 2013, roč. 1, č. 3, s. 21-34.
 21. 2012

 22. KOLEJKA, Jaromír. Česká postindustriální krajina. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2012, roč. 46, č. 2, s. 38-43. ISSN 0044-4863.
 23. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Nové mapování postindustriální krajiny ČR. 1. vyd. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2012. s. 20-25, 6 s. ISBN 978-80-86407-25-8.
 24. KOLEJKA, Jaromír. Post-Industrial Landscape – Return to Rural Affairs? Rural Studies, Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organ, 2012, roč. 27, č. 1, s. 113-133. ISSN 1642-4689.
 25. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Post-industrial landscapes in the Czech Republic - A GIS assisted search for present state. Geographia Napocensis, Cluj-Napoca: Academia Romana - Filiala Cluj-Napoca, 2012, roč. 6, č. 2, s. 7-16. ISSN 1843-5920.
 26. KOLEJKA, Jaromír, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Martin KLIMÁNEK, Petr KLUSÁČEK, Tomáš KREJČÍ, Libor LNĚNIČKA, Stanislav MARTINÁT, Eva NOVÁKOVÁ, Stanislav ONDRÁČEK, Vladimír PLŠEK, Hana SVATOŇOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Postindustriální krajina Česka. 1. vyd. Brno: Soliton, 2012. 298 s. ISBN 978-80-904785-1-0.
 27. KOLEJKA, Jaromír. Postindustriální transformace krajiny Kamenicka. In XVII. česko-slovenský geografický akademický seminár, Skalica, 23 - 24. október 2012. 2012. ISBN 978-80-89580-04-0.
 28. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Typology of post-industrial landscape in Usti Region. In Svobodova, Hana. Proceedings of 19th International Conference GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS: Challenge for Practise and Education. 1. vyd. Brno: Masaryk Univ, Fac Educ; Masaryk Univ, Dep Geography, 2012. s. 25-36, 12 s. ISBN 978-80-210-5799-9.
 29. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Vymezení a typologie postindustriální krajiny Česka. Geografie - Sborník České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2012, roč. 117, č. 3, s. 289–307. ISSN 1212-0014.
 30. 2011

 31. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Post-industrial landscapes of Usti region (Northern Czechia): data, identification rules, GIS procedure. In Union of Scientists in Bulgaria. Jubilee Scientific Conference with International Participation: The Man and the Universe. Scientific papers. 1. vyd. Smolyan: USB Smolyan, 2011. s. 536-544, 9 s. ISBN 978-954-397-025-4.
 32. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. The Role of Industrial Heritage in Present Cultural Landscape Typology. In International Geographic Union. UGI 2011 Regional Geographic Conference, Conference Proceedings. 1. vyd. Santiago de Chile: International Geographic Union, 2011. s. 1-12, 12 s.
 33. 2010

 34. KOLEJKA, Jaromír, Zdeněk LIPSKÝ a Karel SUKUP. Lučně-polně-sídelní krajina teplé pahorkatina (postindustriální krajina u Zbýšova). 2010.
 35. KOLEJKA, Jaromír. O někotorych voprosach izučenija landšafta. In Современные проблемы географии и гидрологии суши. 1. vyd. Moskva: MAKS Press, 2010. s. 142-156, 15 s. Vserossijskaja molodežnaja naučnaja škola. ISBN 978-5-317-03398-9.
 36. KREJČÍ, Tomáš, Jaromír KOLEJKA a Karel KIRCHNER. Post-industrial landscape - identification and typology on local level. In Books of Abstracts. International Conference in Landscape Ecology, 3-6 September 2010, Landscape Structure, Functions and Management: Response to Global Ecological Change. 2010. ISBN 978-80-254-8064-9.
 37. KOLEJKA, Jaromír. Post-industrial Landscape – physical changes and social consequences. In Abstracts Regional Conference IGU, July 12-16, 2010, Tel Aviv. 2010.
 38. KOLEJKA, Jaromír a Karel KIRCHNER. Postindustriální krajina - geografický pohled na staronový fenomén českých zemí. In Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur. 1. vyd. Brno: Ústav geoniky Akademie věd České republiky, v. v. i. Ostrava, oddělení environmentální geografie Brno, 2010. s. 66-71, 6 s. ISBN 978-80-86407-99-9.
 39. KOLEJKA, Jaromír. Postindustriální krajina - staronový fenomén českých zemí z pohledu zeměpisce. Biologie, chemie, zeměpis, Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., 2010, roč. 19, č. 1, s. 44-49. ISSN 1210-3349.
 40. KOLEJKA, Jaromír. Postindustriální krajina České republiky – dostupná fakta, dokumentace a možnosti typizace. In Sborník abstraktů XXII. sjezd České geografické společnosti, Ostrava 2010. 2010.
 41. KOLEJKA, Jaromír, Tomáš KREJČÍ a Martin DANĚK. Průmyslové dědictví při studiu krajiny. In FYZICKOGEOGRAFICKÝ SBORNÍK 8. Fyzická geografie a kulturní krajina. 1. vyd. Brno: Masyrykova univerzita, Přírodovědecká fakulta Brno - Česká geografická společnost, 2010. s. 9-16, 8 s. ISBN 978-80-210-5369-4.
 42. 2009

 43. KOLEJKA, Jaromír a Karel KIRCHNER. Postindustriální krajina - geografický pohled na staronový fenomén českých zemí. In XIV. Česko-slovenský akademický seminář, Telč. 2009.
 44. KOLEJKA, Jaromír. Postindustriální krajina - první přiblížení. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2009. s. 9-17, 9 s. ISBN 978-80-210-5101-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 8. 2020 12:07