Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2005

  1. KRČMA, František, Zdena STARÁ a Pavel SŤAHEL. Applied plasma chemistry -new practical exercises. In Proc. ISPC 17. 1. vyd. Toronto Kanada: Univerzita Toronto, 2005. s. 1146-1147.
  2. 2004

  3. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, František CVACHOVEC a Vojtěch MORNSTEIN. Dozimetrie ve studium radiologické fyziky. In Sborní abstrakt XXVII. Dnů lékařské biofyziky. Hradec Králové: Dr. Karel Volenec - ELLA - CS, 2004. s. 59-59.
  4. 1999

  5. GREC, Pavel a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Hodnocení výuky teoretických oborů studenty LF. In Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. Košice: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. s. 33-34. ISBN 80-7097-369-2.
  6. 1996

  7. MORNSTEIN, Vojtěch, Lenka FORÝTKOVÁ, Pavel GREC, Jiří LECHNER, Věra MARYŠKOVÁ a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Biofyzikální praktikum. editor Vojtěch Mornstein. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 150 s. ISBN 80-210-1416-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2021 20:14