Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2002

  1. GAZDA, Jiří. Současná jazyková situace a její odraz v jazyce hromadných sdělovacích prostředků. In Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, 2002. s. 37-44, 8 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 11. 2020 16:28