Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi I. Vydání druhé, doplněné. Brno: VUTIUM, VUT Brno, 2009. 339 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-214-3631-2.
  Název česky: Matematika pro porozumění i praxi I
  Název anglicky: Mathematics for understanding and praxis I
  Obecná matematika. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: linear algebra; functions of a single variable; probability
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 21. 9. 2010 10:19.
 2. 2006

 3. HEJČ, Michal. Metody hodnocení kvality dat a softwarové možnosti jejího zlepšení. In 3. letní škola aplikované informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 26-31. ISBN 80-210-4146-3.
  Název česky: Metody hodnocení kvality dat a softwarové možnosti jejího zlepšení
  Název anglicky: Data Quality Evaluation Methods and Software Possibilities of Data Quality Improvement
  Informatika. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: data; information; data quality; data uncertainty; representation of the data; metrics; probability; statistics; fuzziness; soft systems
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Michal Hejč, učo 3148. Změněno: 2. 3. 2007 14:22.
 4. 2000

 5. KROB, Josef. Další konec, tentokráte existencialismu. Profil. Brno: KF FF MU, 2000, roč. 1, č. 3, s. 3-4. ISSN 1212-9097.
  URL
  Název anglicky: Another End, now End of Existentialism
  RIV/00216224:14210/00:00003358 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Krob, Josef (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Existentialsm; anthropologism; time; irreverzibility; probability

  Změnila: Hana Holmanová, učo 1028. Změněno: 1. 11. 2004 11:19.
 6. 1999

 7. ŠIMEČEK, Michal a Tomáš URBÁNEK. Analýza časového průběhu pozornosti - comeback. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 1999, roč. 43, č. 4, s. 349-357. ISSN 0009-062X.
  Název anglicky: Time course of attention analysis - comeback
  RIV/00216224:14210/99:00006033 Článek v odborném periodiku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Šimeček, Michal (203 Česká republika) -- Urbánek, Tomáš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: attention time course; exponential distribution; Markov processes; probability

  Změnil: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., učo 18094. Změněno: 20. 5. 2003 15:21.
Zobrazeno: 4. 12. 2021 12:38