Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. BOUZEK, Jan. Keltové našich zemí v evropském kontextu. 1. vyd. Praha-Kroměříž: Triton, 2007. 214 s. ISBN 978-80-7254-931-3.
 2. NOVOTNÝ, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku II. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2007. 141 s. DSO 1. ISBN 978-80-210-4496-8.
 3. 2005

 4. HELEŠIC, Jan a Soňa HUBÁLKOVÁ. HABITAT PREFERENCES AND PRODUCTION OF GAMMARUS ROESELII GERVAIS 1835 IN LOWLAND RIVER. In Symposium RIVER BOTTOM VI Brno, Book of Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova universita v Brně, 2005. s. 26.
 5. 2003

 6. BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Češkata kinematografija sled 1989 g. ili trjabva da si pomagame. In Blažejovský, Jaromír - Dimitrova, Slaveja: Homo bohemicus (1-2/2003). Češkoto kino - prostranstva na srešči i razlaki. Sofia: Heron Press, 2003. s. 26-34.
 7. HLOŽEK, Martin. Rekonstrukce technologie výroby zvoncovitých pohárů na základě mikropetrografických rozborů. (Re)konstrukce a experiment v archeologii. Hradec Králové: Společnost experimentální archeologie, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 116-121. ISSN 1213-1628.
 8. 2001

 9. STEHLÍK, Antonín. Inovace a High-Tech. In Faktory úspěšnosti podniku. 1.vydání. Brno: Vydavatelství MU v Brně, 2001. s. 120-128. ISBN 80-210-2708-8.
 10. 2000

 11. JAŠEK, Ondřej, Jan JANČA a Miloš KLÍMA. Possibilities of Effective Fullerenes and Nanotubes Production by RF Discharges. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academia Praha, 2000, roč. 50, S3, s. 277-280. ISSN 0011-4626.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 1. 2021 08:11