Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 1. dotisk 1. vydání. Brno: MU Brno, 2009. 160 s. svazek č. 100. ISBN 978-80-210-4142-4.
 2. 2008

 3. FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. GIS And RS Project Teaching/Training. In Geography in Czechia and Slovakia. first. Brno: Masaryk University, 2008. s. 472-476. ISBN 978-80-210-4600-9.
 4. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projektová výuka jako jedna z možností integrace vzdělávacího obsahu na 1. stupni ZŠ. In Obsahová integrácia v elementárnej a predškolskej edukácii. 2008.
 5. 2007

 6. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projektová výuka. In Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. první. Brno: MSD s.r.o, 2007. s. 57-81. ISBN 978-80-86633-93-0.
 7. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projekty a hodnotová výchova. In Hodnoty a výchova. Brno: MSD, s.r.o., 2007. s. 303-311. ISBN 978-80-86633-78-7.
 8. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Význam projektové výuky při rozvoji počáteční gramotnosti. In Školská pripravenostˇ detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. první. Banská Bystrica: PdF UMB Banská Bystrica, 2007. s. 347-354. ISBN 978-80-8083-359-6.
 9. 2006

 10. HOLUBOVÁ, Drahomíra. School, healthy life style and a demonstration of a project elaboration. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 1131-1138. ISBN 978-80-7315-119-5.
 11. HOLUBOVÁ, Drahomíra. Škola, zdravý životní styl a ukázka projektového zpracování. In Škola a zdraví 21. Brno, ČR. Paido, MU v Brně: Paido, 2006. s. 1139-1144. ISBN 80-210-4071-8.
 12. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 2006. vyd. Brno: MU Brno, 2006. 160 s. Pedagogogická teorie, svazek 9. ISBN 80-210-4142-0.
 13. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Zjišťování výsledků přípravy studentů na projektovou výuku na PdF OU a PdF MU Brno za účelem zvyšování kvality jejich celkové profesní přípravy v rámci oboru učitelství 1. stupně. In Pedagogická evaluace. Ostrava: PdF OU, 2006. s. 1-9. ISBN 80-7368-272-9.
 14. 2003

 15. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Jak vnímají a prožívají projektové vyučování žáci a učitelé? In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Paido, 2003. 6 s. ISBN 80-7315-046-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2023 19:28