Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 1. dotisk 1. vydání. Brno: MU Brno, 2009. 160 s. svazek č. 100. ISBN 978-80-210-4142-4.
  Název česky: Teorie a praxe projektové výuky
  Název anglicky: The Theory and practise of project teaching
  RIV/00216224:14410/09:00035511 Odborná kniha. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Kratochvílová, Jana (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: project; project teaching; project method
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Změněno: 23. 8. 2013 23:22.
 2. 2008

 3. FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. GIS And RS Project Teaching/Training. In Geography in Czechia and Slovakia. first. Brno: Masaryk University, 2008. s. 472-476. ISBN 978-80-210-4600-9.
  Název česky: Projektová výuka GIS a Dálkového průzkumu Země
  Název anglicky: GIS And RS Project Teaching/Training
  RIV/00216224:14410/08:00026147 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Foltýnová, Darina (203 Česká republika, garant) -- Svatoňová, Hana (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: project teaching; geoinformatics; cartography; geographic information system
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Darina Mísařová, Ph.D., učo 40917. Změněno: 16. 3. 2010 12:46.
 4. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projektová výuka jako jedna z možností integrace vzdělávacího obsahu na 1. stupni ZŠ. In Obsahová integrácia v elementárnej a predškolskej edukácii. 2008.
  Název česky: Projektová výuka jako jedna z možností integrace vzdělávacího obsahu na 1. stupni ZŠ
  Název anglicky: Project teaching as one of possibility integration educational content on primary school
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: project teaching;integration of educational content
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Změněno: 1. 10. 2008 09:09.
 5. 2007

 6. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projektová výuka. In Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. první. Brno: MSD s.r.o, 2007. s. 57-81. ISBN 978-80-86633-93-0.
  Název česky: Projektová výuka
  Název anglicky: Project teaching
  Pedagogika a školství. čeština. Finsko.
  Klíčová slova anglicky: project teaching; project method;types of projects;strengths and weaknesses of project teaching
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Změněno: 9. 10. 2007 11:26.
 7. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projekty a hodnotová výchova. In Hodnoty a výchova. Brno: MSD, s.r.o., 2007. s. 303-311. ISBN 978-80-86633-78-7.
  Název česky: Projekty a hodnotová výchova
  Název anglicky: Projects and values education
  RIV/00216224:14410/07:00034222 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Kratochvílová, Jana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: project; project teaching; values; relation to project teaching; professional training
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Změněno: 29. 3. 2010 15:53.
 8. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Význam projektové výuky při rozvoji počáteční gramotnosti. In Školská pripravenostˇ detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. první. Banská Bystrica: PdF UMB Banská Bystrica, 2007. s. 347-354. ISBN 978-80-8083-359-6.
  Název česky: Význam projektové výuky při rozvoji počáteční gramotnosti
  Název anglicky: The meaning of the project teaching in the early literacy
  RIV/00216224:14410/07:00020390 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Slovensko.
  Kratochvílová, Jana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: project teaching; early literacy
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Změněno: 2. 7. 2008 21:16.
 9. 2006

 10. HOLUBOVÁ, Drahomíra. School, healthy life style and a demonstration of a project elaboration. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 1131-1138. ISBN 978-80-7315-119-5.
  Název česky: Škola, zdravý životní styl a ukázka projektového zpracování
  Název anglicky: School, healthy life style and a demonstration of a project elaboration
  RIV/00216224:14410/06:00031249 Stať ve sborníku. Obecná matematika. čeština. Česká republika.
  Holubová, Drahomíra (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Healthy life style; healthy nourishment; drinking regime; project teaching
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. et Mgr. Vlastimil Sochor, učo 82416. Změněno: 31. 3. 2010 16:29.
 11. HOLUBOVÁ, Drahomíra. Škola, zdravý životní styl a ukázka projektového zpracování. In Škola a zdraví 21. Brno, ČR. Paido, MU v Brně: Paido, 2006. s. 1139-1144. ISBN 80-210-4071-8.
  Název česky: Škola, zdravý životní styl a ukázka projektového zpracování
  Název anglicky: School, healthy life style and a demonstration of a project elaboration
  Obecná matematika. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Healthy life style; healthy nourishment; drinking regime; project teaching
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. et Mgr. Vlastimil Sochor, učo 82416. Změněno: 31. 3. 2010 16:32.
 12. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 2006. vyd. Brno: MU Brno, 2006. 160 s. Pedagogogická teorie, svazek 9. ISBN 80-210-4142-0.
  Název česky: Teorie a praxe projektové výuky
  Název anglicky: The theory and practise of project teaching
  RIV/00216224:14410/06:00017859 Odborná kniha. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Kratochvílová, Jana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: project; project teaching; project method
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Změněno: 28. 5. 2009 07:50.
 13. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Zjišťování výsledků přípravy studentů na projektovou výuku na PdF OU a PdF MU Brno za účelem zvyšování kvality jejich celkové profesní přípravy v rámci oboru učitelství 1. stupně. In Pedagogická evaluace. Ostrava: PdF OU, 2006. s. 1-9. ISBN 80-7368-272-9.
  Název anglicky: The results of the inquiry into the students preparation for the project method of education at PdF OU and PdF MU Brno, with the aim of improving the quality of their total preparation for their future profession as teachers at primary schools.
  RIV/00216224:14410/06:00016229 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Kratochvílová, Jana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: project teaching; the evaluation the students competencies
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Změněno: 29. 3. 2010 16:34.
 14. 2003

 15. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Jak vnímají a prožívají projektové vyučování žáci a učitelé? In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Paido, 2003. 6 s. ISBN 80-7315-046-8.
  Název česky: Jak vnímají a prožívají projektové vyučování žáci a učitelé?
  Název anglicky: How perceive and perform project class pupils and teachers?
  RIV: Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Kratochvílová, Jana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: project teaching;effect of project teaching

  Změnila: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Změněno: 17. 6. 2009 12:43.
Zobrazeno: 18. 1. 2022 08:33