Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  1999

 1. HOSKOVEC, Tomáš. Prusové - pruština - Prusko. Stěhování jména, zánik jazyka, zmizení lidí i země. In Komunita a komunikace (edidit Petr Zima). Praha: Institut základů vzdělanosti University Karlovy, 1999. s. 103-130. ISBN 80-902439-9-1.
  Název anglicky: The Prussians - the Prussian Language - Prussia. A Shift of the Name, a Decline of the Language, a Disappearance of the People and the Territory.
  RIV: Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Hoskovec, Tomáš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Prussians; Prussian; Prussia; people; language

  Změnil: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc., učo 947. Změněno: 20. 6. 2007 14:03.
Zobrazeno: 19. 5. 2021 06:03