Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. JUŘICA, Jan, Josef TOMANDL, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Možnosti fenotypizace CYP2D6, vztah genotypu a fenotypu CYP2D6. Psychiatrie. 2009, roč. 13, Supp.1, s. 15. ISSN 1211-7579.
 2. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychiatrie, bolest a její léčba. Lékařské listy - příloha Zdravotnických novin. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2009, roč. 10, č. 26, s. 26-27. ISSN 0044-1996.
 3. 2008

 4. FLODROVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jan JUŘICA a Renata GAILLYOVÁ. Molecular genetic identification of the major CYP2D6 alleles and utilization in psychiatric treatment. In 26th Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Congress (CINP). 2008. ISSN 1461-1457.
 5. JUŘICA, Jan, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva FLODROVÁ a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Phenotype determination of CYP2D6 in psychiatric patients - possibilities and implications. Prague medical report : interdisciplinary biomedical journal of the First Faculty of Medicine, Charles University in Prague. Prague: Karolinum, 2008, roč. 2008, č. 109, s. 54-56. ISSN 1214-6994.
 6. JUŘICA, Jan, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva FLODROVÁ a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Stanovení fenotypu CYP2D6 u psychiatrických pacientů. In Sborník abstrakt. Ostrava, 2008. s. 23. ISBN 978-80-7368-511-3.
 7. JUŘICA, Jan, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva FLODROVÁ a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Stanovení fenotypu CYP2D6 u psychiatrických pacientů - možnosti a souvislosti. In 58. Farmakologické dny. 2008.
 8. HOLÝ, Luboš a Jiří ŠIBOR. Stigma duševního onemocnění a škola. In CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. 1. vyd. Pedagogická fakulta MU Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy University, 2008. s. 145-151. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-041-8.
 9. HOLÝ, Luboš a Jiří ŠIBOR. Stigma of Mental Disorders and School. In CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. 1. vyd. Pedagogická fakulta MU Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy University, 2008. s. 151-159, 8 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-041-8.
 10. 2007

 11. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava a Michaela HAMROVÁ. Problematika výživy v psychiatrii. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2007, roč. 9, č. 8, s. 910-916. ISSN 1212-4184.
 12. 2006

 13. PREISS, Marek a Hana KUČEROVÁ. Neuropsychologie v psychiatrii. Praha: Grada, 2006. 411 s. Psyché. ISBN 80-247-1460-4.
 14. FUREDI, J., Jaromír ŠVESTKA, Ján PEČEŇÁK, J. RYBAKOWSKI a N. SANTORIUS. Psychiatry in selected countries of Central and Eastern Europe: an overview of the current situation. Acta Psychiatrica Scandinavica. Blackwell Publishing, 2006, roč. 114, č. 4, s. 223-231, 8 s. ISSN 0001-690X.
 15. ČEŠKOVÁ, Eva a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie. První. Praha: Portál, Klapkova 2, 182 00 Praha 8, 2006. 317 s. 1301. ISBN 80-7367-154-9.
 16. SVOBODA, Mojmír, Eva ČEŠKOVÁ a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. první. Praha: Portál, 2006. 320 s. prvni vydani. ISBN 80-7367-154-9.
 17. 2004

 18. LAJKEP, Tomáš. Obraz psychiatrie ve třech literárních dílech dvacátého století. Praktický lékař. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 84, č. 3, s. 160-161. ISSN 0032-6739.
 19. LAJKEP, Tomáš. Svědectví literatury o situaci psychicky nemocných v Rusku a Sovětském Svazu. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 100, č. 5, s. 313-315. ISSN 1212-0383.
 20. DRTÍLKOVÁ, Ivana. 21. Duševní zdraví mládeže. 2004.
 21. 2003

 22. LAJKEP, Tomáš. Psychiatrie a etika. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 5, s. 24. ISSN 0044-1996.
 23. LAJKEP, Tomáš. Psychiatrie a etika II. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 6, s. 17. ISSN 0044-1996.
 24. LAJKEP, Tomáš. Psychiatrie a etika III. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 7, s. 24. ISSN 0044-1996.
 25. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Současná tvář dětské a adolescentní psychiatrie. Lékařské listy. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 28-30. ISSN 0044-1996.
 26. 2002

 27. LAJKEP, Tomáš. Etika a osobnost lékaře. In Integrativní přístup k léčbě pacientů se schizofrenií. První. Brno: psychiatrické oddělení Nemocnice Ostrov, 2002. s. 17-22. Sborník přednášek. ISBN 80-903063-1-4.
 28. LAJKEP, Tomáš. Metodologický přínos etiky pro rozvoj psychiatrie. In Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. První vydání. Praha: Galén, 2002. s. 131-132. Sborník přednášek IV sjezdu České psychiatrické sp. ISBN 80-7262-162-9.
 29. ZELENKOVÁ, Olga, Eva ČEŠKOVÁ, Eva HADAŠOVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Zhodnocení dosavadních zkušeností s dynamikou aktivity CYP2D6. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2002, roč. 6, Suppl.1, s. 45. ISSN 1211-7579.
 30. 2001

 31. HADAŠOVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ a Olga ZELENKOVÁ. Dynamics of clinical response to paroxetine in coherence with CYP 2D6 metabolic status during long-term therapy of depressive disorder. South African Journal of Science. Johannesburg, 2001, roč. 55, č. 6, s. 193.
 32. ČEŠKOVÁ, Eva. Nová antikonvulziva v psychiatrii. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 64/97, č. 1, s. 3-6. ISSN 1210-7859.
 33. 2000

 34. BOLELOUCKÝ, Zdeněk. Psychiatrie a tinnitus. In Tinnitus 2000. 1. vyd. Praha: Vesmír s.r.o., 2000. s. 14-17. ISBN 80-85977-26-5.
 35. 1999

 36. BOLELOUCKÝ, Zdeněk. Psychiatrie a lékařská psychologie v paliativní medicíně. 2. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 1999. 92 s. ISBN 80-210-2064-4.
 37. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychiatrie a neurovědy. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, roč. 138, č. 8, s. 227-229. ISSN 0008-7335.
 38. 1998

 39. ŠVESTKA, Jaromír. Nová psychofarmaka: Antiepileptika III. generace a jejich použití v psychiatrii. Psychiatrie. Praha, 1998, roč. 2-1998, č. 4, s. 250-262. ISSN 1211-7579.
 40. 1997

 41. ČEŠKOVÁ, Eva. Nové, mozek zobrazující techniky v psychiatrii. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1997, roč. 93, č. 8, s. 447-455. ISSN 0069-2336.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 7. 2021 11:28