Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest v kontextu dětské psychiatrické léčebny. 2008.
 2. HUMPOLÍČEK, Pavel. Terapeutický a diagnostický potenciál hry. In Seminář pro praktiky pomáhajících profesí pod patronací Hogrefe – Testcentrum, Praha. 2008.
 3. 2007

 4. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Akademické centrum poradenství a supervize: průběžné sdělení. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P11. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 123-130, 8 s. ISBN 978-80-210-4383-1.
 5. UHROVÁ, Alena, Pavel HUMPOLÍČEK a Renáta BENDOVÁ. Interdisciplinární přístup ke zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie v rámci Klinicko-poradenského centra. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. první. Brno: KONVOJ, spol. s r.o., 2007. s. 186-195, 10 s. ISBN 978-80-7302-133-7.
 6. SVOBODA, Mojmír. Projektivní kresba intrafamiliárních vztahů. Arteterapie, 2007, roč. 13, č. 1, s. 6-14. ISSN 1214-4460.
 7. KLIMUSOVÁ, Helena a Mojmír SVOBODA. Psychodiagnostika a etika: téma současnosti. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická, Brno: Filozofická fakulta MU, 2007, roč. 2007, P11, s. 17-28. ISSN 1211-3522.
 8. HUMPOLÍČEK, Pavel. Terapeuticko-diagnostický potenciál Tématicko apercepčního testu. 2007.
 9. 2006

 10. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Enhancement of education and proffesional training of students of psychology and social pedagogy - Academic centre of counseling and supervision. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P10. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 99-105. ISBN 80-210-4144-7.
 11. SVOBODA, Mojmír a Helena KLIMUSOVÁ. Psychodiagnostický proces: Etické aspekty. In Ruisel,I. /red./ (2006). Múdrosť – inteligencia - osobnosť. Bratislava: Ústav experimentálnej psychologie SAV. Bratislava: Ústav experimentálnej psychologie SAV, 2006. s. 81-88. Múdrosť – inteligencia - osobnosť. ISBN 80-88910-19-6.
 12. HUMPOLÍČEK, Pavel a Kamila JEŠINOVÁ. Specifika formálních a obsahových prvků scén vytvořených jedinci s diagnostikovanou disociální poruchou osobnosti. In Sborník prací - Psychologické dny 2006. 2007. vyd. Praha: Českomoravská psychologická společnost, Psychologické dny 2006, Olomouc, 2006. s. 47-58. ISBN 978-80-7308-185-0.
 13. 2005

 14. HUMPOLÍČEK, Pavel. Diagnostika a terapie hrou. Psychologie Dnes, Praha: Portál, 2005, XI., č. 1, s. 30-32. ISSN 1212-9607.
 15. HUMPOLÍČEK, Pavel. Hra jako protektivní vývojový faktor. Brno: Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity, 2005.
 16. HUMPOLÍČEK, Pavel. Perspektivy psychodiagnostiky v České republice. In Psychologické dny 2004: "Svět žen a mužů. Polarita a vzájemné obohacování.". 2005. ISBN 80-244-1059-1.
 17. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostická činnost v jednotlivých oblastech české psychologie. In Psychologické dny 2004: "Svět žen a mužů. Polarita a vzájemné obohacování.". Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 65-65, 1 s. ISBN 80-244-1059-1.
 18. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostika dospělých. (Multimediální učebnice psychodiagnostiky). Brno, MU: Masarykova univerzita, 2005. 150 s. prvni vydani.
 19. SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých. 3. vyd. Praha: Portál, 2005. 306 s. 3. vydání. ISBN 80-7367-050-X.
 20. HUMPOLÍČEK, Pavel a Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Scénotest. Psychologie Dnes, Praha: Portál, 2005, XI., č. 2, s. 30-32. ISSN 1212-9607.
 21. SVOBODA, Mojmír. Special Issues of Ethic in Czech Republic (Middle Europe) Psychodiagnostic. 2005.
 22. SVOBODA, Mojmír. The moral factors of mental health diagnosing. 2005.
 23. 2004

 24. HUMPOLÍČEK, Pavel. Aplikovaná psychodiagnostika v ČR - perspektivy. In Klinicko psychologický den, Praha. 2004.
 25. SVOBODA, Mojmír. Aplikovaná psychodiagnostika v ČR - současný stav. Klinicko psychologické dny, Praha: Testcentrum, s.r.o., 2004.
 26. SVOBODA, Mojmír. Contemporary assessment and psychological testing in the Czech republic. 2004.
 27. SVOBODA, Mojmír. Ethical issues in psychological assessment in the Czech Republic. 2004.
 28. HUMPOLÍČEK, Pavel. Konzultační seminář ve speciální průpravě - psychodiagnostika. 2004.
 29. HUMPOLÍČEK, Pavel. Perspektivy psychodiagnostiky v České republice. 2004.
 30. HUMPOLÍČEK, Pavel. Prezentace výsledků grantového šetření stavu, potřeb a perspektiv psychologické diagnostiky v České republice. In Česká asociace psychologů práce a organizace. 2004.
 31. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostická činnost v jednotlivých oblastech české psychologie. 2004.
 32. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - příručka pro praxi. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004. 69 s. ISBN 80-86633-20-9.
 33. 2003

 34. SVOBODA, Mojmír. Contemporary Applied Psychodiagnostics in the Czech Republic. New Orleans: 49 th Annual Meeting of SEPA: Psychological Science and its Applications, 2003.
 35. SVOBODA, Mojmír, Vladimír ŘEHAN, Helena KLIMUSOVÁ a Pavel HUMPOLÍČEK. Demografie psychologů v České republice (se zvláštním zřetelem k psychodiagnostické činnosti). In Sociální procesy a osobnost 2003. 6. vyd. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, 2003. s. 291-295, 5 s. ISBN 80-86633-09-8.
 36. HUMPOLÍČEK, Pavel a Mojmír SVOBODA. Poměrné zastoupení psychologů ve vztahu k občanům v kraji/krajském městě - grafické znázornění. In Sociální procesy a osobnost 2003. 6. vyd. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, 2003. s. 133. ISBN 80-86633-09-8.
 37. 2002

 38. SVOBODA, Mojmír. Jaké trendy v oblasti psychodiagnostiky čeká v 21. století největší rozmach? Psychologie dnes (Psychodiagnostické sešity), Praha: Portál, 2002, roč. 1, č. 1, s. 1.
 39. 2001

 40. HUMPOLÍČEK, Pavel. Dvě kazuistiky probandů adolescentního věku. In von Staabs, G. Scénotest. Praha: Testcentrum, 2001. s. 103-109. ISBN 80-86471-12-8.
 41. VON STAABS, Gerdhild, Jaroslav ŠTURMA a Pavel HUMPOLÍČEK. Scénotest: Praktická metoda pro porozumění neuvědomovaným problémům a struktuře osobnosti. 1. vyd. Praha: Testcentrum, s.r.o., 2001. 112 s. 9. publikace Testcentra, s.r.o.; 1. české vydání. ISBN 80-86471-12-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 1. 2020 12:45