Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. HYÁNEK, Vladimír a Jiří ŠPALEK. Jsou ekonomové jiní? Empirické ověření platnosti některých předpokladů (neo)klasické ekonomie. In Veřejná ekonomika a správa: Inovace ve veřejném sektoru jako faktor rozvoje územních samosprávných celků. 1. vyd. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007, s. 45-54. ISBN 978-80-248-1601-2.

  2005

  1. SVOBODA, František. Od soukromého zájmu k obecnému blahu: lze využít pojem collective action ve veřejné ekonomii? In MendelNet 2005 - sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005, s. 1-8. ISBN 80-7302-107-2.

  1999

  1. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Rudolf URBAN. Armáda (obrana). In Rektořík, J. a kol.: Ekonomika veřejného sektoru. Vydání první. Brno: MU, 1999, s. 71-80. ISBN 80-210-2045-8.
  2. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Policie. In Rektořík, J. a kol.: Ekonomika veřejného sektoru. Vydání první. Brno: MU, 1999, s. 62-70. ISBN 80-210-2045-8.
  3. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Role vládních agentur při realizaci veřejných zájmů. In Problémy definování a prosazování veřejného zájmu. Editor Ivan Malý, 1. vydání. Brno: MU, 1999, s. 122-133. ISBN 80-210-2236-1.
  4. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Veřejná správa. In Rektořík, J. a kol.: Ekonomika veřejného sektoru. Vydnání první. Brno: MU, 1999, s. 42-49. ISBN 80-210-2045-8.
  5. MALÝ, Ivan. Veřejný zájem z pohledu veřejné ekonomie. In Problémy definování a prosazování veřejného zájmu. 1. ed. Brno: MU, 1999, s. 21-25. ISBN 80-210-2236-1.

  1998

  1. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Fondové financování jako nástroj řešení externalit. In Externality a možnosti jejich řešení. Editor Ivan Malý, 1. vydání. Brno: MU, 1998, s. 89-98. ISBN 80-210-18184-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 7. 2024 16:15