Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. ŠPALEK, Jiří. Dobrovolné přispívání na veřejný statek: Jsou čeští studenti jiní? In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 222-235. ISBN 978-80-7399-657-4.
   Název anglicky: Voluntary Contribution Mechanism for Public Good: Are Czech Students Different?
   Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: public goods; experimental economics
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., učo 7027. Změněno: 20. 12. 2010 14:27.
  2. ŠENEKLOVÁ, Jitka a Jiří ŠPALEK. Jsou ekonomové jiní? Ekonomický model versus realita. Politická ekonomie. Praha: Oeconomica, 2009, roč. 57, č. 1, s. 21-45. ISSN 0032-3233.
   Název anglicky: Are Economists Different? Economic Model vs Reality.
   RIV/00216224:14560/09:00035192 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Šeneklová, Jitka (203 Česká republika) -- Špalek, Jiří (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Experimental economics; public goods; game theory; cooperation; prisoners dilemma
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 16. 6. 2009 14:04.
  3. ŠKARABELOVÁ, Simona. Subsidies to culture in Brno - Czech Republic. In Topical Questions of Reforming Housing and Public Services in Ukraine. 1. vyd. Donetsk, Ukrajina: Donbas national academy of civil engineering and architecture, 2009, s. 9-11.
   Název česky: Dotace do kultury v Brně - Česká republika
   Název anglicky: Subsidies to culture in Brno - Czech Republic
   Ekonomie. angličtina. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: culture; cultural processes; private goods; public goods; mixed goods; positive external cost; negative external cost; multiplication effect; cost-benefit analysis (CBA)
   Druh sborníku: předkonferenční sborník

   Změnila: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D., učo 7274. Změněno: 19. 5. 2010 15:32.

  2008

  1. ŠPALEK, Jiří, Zuzana DARMOPILOVÁ, Marek PAVLÍK a Dagmar ŠPALKOVÁ. Černé pasažérství při dobrovolném přispívání na veřejný statek: Model a realita. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 15-16, 13 s. ISBN 978-80-7399-345-0.
   Název česky: Černé pasažérství při dobrovolném přispívání na veřejný statek: Model a realita
   Název anglicky: Free Riding in Voluntary-Contributions Mechanism to Public Goods: The Model and Reality
   RIV/00216224:14560/08:00032976 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Špalek, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) -- Darmopilová, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Pavlík, Marek (203 Česká republika, domácí) -- Špalková, Dagmar (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Public goods; experimantal economics; free riding
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnil: Ing. Marek Pavlík, Ph.D., učo 21520. Změněno: 30. 7. 2017 21:00.
  2. ŠKARABELOVÁ, Simona. Multiplikační efekty dotací do vybraných divadel - příspěvkových organizací města Brna. ACTA AERARII PUBLICI. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008, roč. 4/2007, č. 2, s. 36-52. ISSN 1336-8818.
   Název anglicky: Multiplication efects into selected theatres - allowance organizations in Brno
   RIV/00216224:14560/08:00024894 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Škarabelová, Simona (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Culture; cultural processes; private goods; public goods; mixed goods; positive external cost; negative external cost; multiplication effect; cost-benefit analysis (CBA)
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D., učo 7274. Změněno: 7. 9. 2008 21:47.

  2007

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007, 309 s. Ekonomie. ISBN 978-80-86929-29-3.
   Název česky: Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru
   Název anglicky: The Economy and the Administration in a Public Sector
   Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: public sector; effectiveness; public goods; bureaucracy; administration; management; rational behavior
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 27. 5. 2009 11:57.
  2. HYÁNEK, Vladimír a Jiří ŠPALEK. Jsou ekonomové jiní? Empirické ověření platnosti některých předpokladů (neo)klasické ekonomie. In Veřejná ekonomika a správa: Inovace ve veřejném sektoru jako faktor rozvoje územních samosprávných celků. 1. vyd. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007, s. 45-54. ISBN 978-80-248-1601-2.
   Název anglicky: Are economists different? An empirical evaluation of selected presumtions of (neo)classical economics.
   RIV/00216224:14560/07:00040213 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Hyánek, Vladimír (203 Česká republika, domácí) -- Špalek, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Public economics; public goods; free rider; experimental economics; game theory; decision making in public sector
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., učo 7027. Změněno: 18. 7. 2017 11:14.
  3. ŠKARABELOVÁ, Simona. Multiplikační efekty dotací do brněnských divadel. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. 1. vydání. Praha: VŠE, 2007, s. 102-111. ISBN 978-80-9036-542-1.
   Název anglicky: Multiplication effects of grants to theatres in Brno
   RIV/00216224:14560/07:00020291 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Škarabelová, Simona (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Culture; cultural processes; private goods; public goods; mixed goods; positive external cost; negative external cost; multiplication effect; cost-benefit analysis (CBA)
   Druh sborníku: postkonferenční sborník

   Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 26. 6. 2008 14:03.
  4. ŠKARABELOVÁ, Simona. Multiplikační efekty dotací do vybraných divadel města Brna. In Nové trendy, nové nápady 2007. 1. vyd. Znojmo: SVŠE, 2007, s. 68-81. ISBN 978-80-903914-1-3.
   Název anglicky: Multiplication efects into selected theatres in Brno
   RIV/00216224:14560/07:00020783 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Škarabelová, Simona (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Culture; cultural processes; private goods; public goods; mixed goods; positive external cost; negative external cost; multiplication effect; cost-benefit analysis (CBA)
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D., učo 7274. Změněno: 7. 9. 2008 21:49.

  2006

  1. VILÍMEK, Petr. Teorie hegemonní stability. In Krpec, Oldřich a Pšeja, Pavel (eds.): Mezinárodní politická ekonomie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006, s. 145-159, 160 s. ISBN 80-210-4121-8.

   Klíčová slova anglicky: international political economy; hegemony; leadership; public goods; hegemonic stability theory

   Změnil: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D., učo 44596. Změněno: 15. 11. 2006 22:56.

  2002

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav, Bohuslav BINKA, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří ŠPALEK, Dagmar ŠPALKOVÁ, Mirka WILDMANNOVÁ a Jiří WINKLER. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002, 268 s. ISBN 80-86119-60-2.
   Název anglicky: The Economy and the Administration in a Public Sector
   RIV/00216224:14560/02:00006545 Učebnice. Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
   Rektořík, Jaroslav (203 Česká republika, garant) -- Binka, Bohuslav (203 Česká republika) -- Hyánek, Vladimír (203 Česká republika) -- Malý, Ivan (203 Česká republika) -- Šelešovský, Jan (203 Česká republika) -- Škarabelová, Simona (203 Česká republika) -- Špalek, Jiří (203 Česká republika) -- Špalková, Dagmar (203 Česká republika) -- Wildmannová, Mirka (203 Česká republika) -- Winkler, Jiří (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: public sector; effectiveness; public goods; bureaucracy; administration; management; rational behavior

   Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 27. 5. 2009 11:58.
Zobrazeno: 21. 6. 2024 22:18