Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HYÁNEK, Vladimír a Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Pluralismus procesu poskytování veřejných služeb. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Tribun EU s.r.o. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 20-41. ISBN 978-80-7399-345-0.
 2. 2007

 3. VIDOVIČOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Mainstreaming věku jako strategie managementu populací se stárnoucí demografickou strukturou. Praha, Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2007. 76 s. Výzkumné zprávy. ISBN 978-80-87007-57-0.
 4. HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace. In Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 31-42, 294 s. ISBN 978-80-210-4423-4.
 5. KŘIVÁNEK, Martin. Vývoj a struktura vybraných výdajů státního rozpočtu do oblasti vzdělávání. In Problematika zabezpečování veřejných služeb. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 74-79. ISBN 978-80-7399-030-5.
 6. 2006

 7. HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Institucionální zabezpečení veřejných služeb. In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 8-20. ISBN 80-210-3956-6.
 8. 2004

 9. ŠKARABELOVÁ, Simona. Komunikace jako nástroj kvality služeb poskytovaných veřejnou správou. In Public Adminstration 2004. 1. vyd. Pardubice: Univerzit Pardubice, 2004. s. 330-332. ISBN 80-7194-684-2.
 10. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Organizace turistických informačních center. In MendelNET 2004 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia na CD. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2004. s. 132-132, 7 s. ISBN 80-7302-088-2.
 11. 2003

 12. HRABALOVÁ, Simona a Vladimír ŽÍTEK. Kvantitativní analýza poskytování veřejných služeb na komunální úrovni. In Veřejná ekonomika a správa 2003. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. s. 13-22. ISBN 80-248-0430-1.
 13. ŠKARABELOVÁ, Simona, Vladimír HYÁNEK a Petra KUZMOVÁ. Podíl nestátních neziskových organizací na poskytování veřejných služeb. In STRECKOVÁ, Yvonne. Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1.vydání. Brno: MU Brno, 2003. s. 104-130. ISBN 80-210-3074-7.
 14. 2002

 15. VOLEK, Jaromír a Václav (eds.) ŠTĚTKA. Médiální a realita. Brno: Masarykova Universita v Brně, 2002. 270 s. Média, kultura, komunikace, 5. ISBN 80-210-3083-6.
 16. 2001

 17. KOZÁKOVÁ, Simona. Struktura neziskového sektoru v Německu a Rakousku. Praha: Ministerstvo vnitra, 2001. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 1. 2023 13:47