Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2007

  1. RADVAN, Michal a Petr HAVLAN. Czech Public Universities as Property and Tax Subjects. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007. s. 213-219. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  2. ADÁMEK, Vladimír. Současná právní úprava financování veřejných vysokých škol. In PFAMEI 2007 - Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace - Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 7 + CD ROM - 7s. ISBN 978-80-210-4287-2.
  3. ADÁMEK, Vladimír. Současná právní úprava financování veřejných vysokých škol. In PFAMEI 2007 - Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace - Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 7-7. ISBN 978-80-210-4286-5.
  4. 2006

  5. HAVLAN, Petr a Hana NEUMANNOVÁ. Veřejné vysoké školy jako subjekty vlastnického a jiných majetkových práv. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2006, Roč. 14, č. 6, s. 199-205. ISSN 1210-6410.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 6. 2023 12:53