Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HAVLÍKOVÁ, Jana a Olga HUBÍKOVÁ. Angažovaný výzkum, angažované psaní, angažované čtení. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii, Praha, 2008, roč. 2008, č. 45, s. 113-118. ISSN 1211-5770.
 2. 2007

 3. LINDÉN, Jitka a Ivo ČERMÁK. Studying dialogical selves dialogically: Multiple-horizon analysis of critical moments in the working life of theatre actors in two cultures. Qualitative research, London: SAGE Publications, 2007, Vol7/2007, č. 1, s. 45-62. ISSN 1468-7941.
 4. 2006

 5. ŠVAŘÍČEK, Roman. Indukce v kvalitativní metodologii. In Študentské fórum : zborník príspevkov z 8. ročníka stretnutí. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Občianske združenie Výchova - Veda - Vzdelávanie - Výskum, 2006. s. 13-20, 8 s. ISBN 80-969146-5-0.
 6. LUKAS, Josef. Životní příběhy učitelů - od kvalitativního ke smíšenému výzkumnému designu. Kocurová Marie. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu; sborník anotací 14 konference ČAPV. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 36. ISBN 80-7043-483-X.
 7. 2005

 8. ŠVAŘÍČEK, Roman. Je zakotvená teorie teorií? In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia paedagogica U 10. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 133-145, 13 s. ISBN 80-210-3891-8.
 9. 2004

 10. FILIP, Miroslav. Dilema kvantitativního a kvalitativního přístupu : je metodologický pluralizmus východiskem? Československá psychologie, Praha: AV ČR, 2004, roč. 48, č. 6, s. 540-554. ISSN 0009-062X.
 11. 2000

 12. ČERMÁK, Ivo. Kvalitativní výzkum v psychologii: problémy a výhledy. In Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno: PsU AV ČR, Nakladatelství Albert, 2000.
 13. 1998

 14. MAREŠ, Petr. Mass-observation: Příklad síly a slabosti přirozeného empirismu. Sociální studie, Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 3, č. 1, s. 71-84. ISSN 1212-365X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 4. 2019 06:26