Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2000

  1. LAZAROVÁ, Bohumíra. K možnostem předškolní diagnostiky připravenosti dětí k nácviku čtení. In Specifické poruchy učení a chování. 1. vyd. Praha: Portál. s. 72-75. ISBN 80-7178-389-7. 2000.
   Název anglicky: Preschool diagnostic of prereading ability
   RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Psychologie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: reading - preschool diagnostic

   Změnila: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., učo 2201. Změněno: 22. 6. 2000 16:14.
   Přír. čísla: 3201017282, 3201018444, 3201018445, 3201023030
Zobrazeno: 14. 4. 2024 12:16