Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. SEDLÁČKOVÁ, Jana, K. STEHLÍKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Lenka FAJKUSOVÁ. Quantitative analysis of CAPN3 and DMD transcripts: Involvement of nonsense-mediated mRNA decay. In Neuromuscular Disorders. 2008. ISSN 0960-8966.
 2. DUDOVÁ, Silvie a Roman HÁJEK. Využití metody real-time PCR (kvantitativní PCR, PCR v reálném čase) v hematologii a studiu mnohočetného myelomu. Klinická onkologie, Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 21, S1, s. 220-222. ISSN 0862-495X. ISSN 0862-495X.
 3. DUDOVÁ, Silvie a Roman HÁJEK. Využití metody real-time PCR vybraných genů u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie, Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 21, S1, s. 227-229. ISSN 0862-495X. ISSN 0862-495X.
 4. 2007

 5. LENGEROVÁ, Martina, Zdeněk RÁČIL, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Detekce invazivní aspergilózy pomocí PCR a real-time PCR - přednosti a úskalí. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, Praha: Trios spol- s r. o., 2007, roč. 13, č. 5, s. 184-190. ISSN 1211-264X.
 6. HORKÝ, Ondřej, Jiří MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. Stanovení chimérismu pomocí polymerázové řetězové reakce v reálném čase. Přehled a první vlastní zkušennosti. Transfúze a hematologie dnes, ČR: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 13, č. 2, s. 73-78. ISSN 1213-5763.
 7. 2006

 8. VIGÁŠOVÁ, Jana, Jitka KADLECOVÁ, Renata SPĚŠNÁ, Renata GAILLYOVÁ, Miroslav PENKA, Jaroslav MICHÁLEK a Roman HÁJEK. Nádorově specifické antigeny MAGE u mnohočetného myelomu a jejich kvantifikace. In XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí- sborník abstrakt. 2006. ISBN 80-7346-065-3.
 9. VIGÁŠOVÁ, Jana, Jitka KADLECOVÁ, Renata SPĚŠNÁ, Renata GAILLYOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Nádorově specifické antigeny MAGE u mnohočetného myelomu a jejich kvantifikace. In Sborník- XX. Olomoucké hematologické dny 2006 s mezinárodní účastí. Rubico, 2006, s. 99, č.658. ISBN 80-7346-065-3. 2006. ISBN 80-7346-065-3.
 10. ZITTERBART, Karel, Jitka KADLECOVÁ, Iva ZAVŘELOVÁ, Adéla KRATOCHVÍLOVÁ, Renata SPĚŠNÁ, Leoš KŘEN, Zdeněk PAVELKA a Jaroslav ŠTĚRBA. Pilotní studie exprese izoforem proteinu p73 u meduloblastmu: možný podíl 53-homologního proteinu s potenciálním prognostickým významem v tumorigenezi embryonálních nádorů CNS. Klinická onkologie, Brno: ApS Brno, spol.s.r.o., 2006, roč. 19, č. 4, s. 228-233. ISSN 0862-495X.
 11. VIGÁŠOVÁ, Jana, Jitka KADLECOVÁ, Renata SPĚŠNÁ, Renata GAILLYOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Relativní kvantifikace s nádory asociovaných antigenů MAGE-A1 a MAGE-A3 real-time PCR na přístroji LightCycler u pacientů s mnohočetným myelomem. In Sborník- X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, 8.-9.2. 2006, vydavatelství MU, 2006, str.150. ISBN 80-210-3942-6. Brno: MU Brno, 2006. s. 50. ISBN 80-210-3942-6.
 12. 2004

 13. SVOBODA, Marek, Jitka PACHOLÍKOVÁ, Pavel FABIAN a Dana DVOŘÁKOVÁ. Izolace RNA pro účely RT-PCR, Real-Time PCR a DNA čipů z tkání fixovaných ve formalínu a archivovaných v parafinových bločcích. In Edukační sborník - XXVIII. Brněnských onkologických dnů a XVIII. Konference pro sestry a laboranty. 26.-28. května 2004. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2004. s. 55. ISBN 80-86793-01-X.
 14. 2003

 15. FAJKUS, Jiří, Květa KOPPOVÁ a Zuzana KUNICKÁ. Dual-color real-time telomeric repeat amplification protocol. BioTechniques, United States: EATON PUBLISHING CO, 2003, roč. 35, č. 5, s. 912-914. ISSN 0736-6205.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2020 13:26