Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. RADVAN, Michal. Daň z nemovitostí. Daň silniční (část VI., část X.). In Daně 2009. 1. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2009. 50 s. Meritum - výkladová řada.
  2. RADVAN, Michal. Municipal Tax Ordinances. In Patologie w administracji publicznej. 1. vyd. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009. s. 755-761. Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 978-83-7601-628-3.
  3. RADVAN, Michal. Possibilities of Czech Municipalities to Influence Real Estate Tax. In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. 1. vyd. Targu-Jiu: Constantin Brancusi University of Targu-Jiu, 2009. s. 167-168. ISBN 978-973-144-283-9.
  4. RADVAN, Michal. Property Taxes Reforms in the Czech Republic. Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok: Temida 2, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 392-398. ISSN 1689-7404.

  2008

  1. RADVAN, Michal. Daň z nemovitostí. Daň silniční (část VI., část X.). In Daně 2008. 1. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008. s. 905-930; 1037-1053, 43 s. Meritum - výkladová řada. ISBN 978-80-7357-349-2.
  2. RADVAN, Michal. Daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2009. Daně a právo v praxi. Praha: ASPI, a.s., 2008, roč. 13, č. 12, s. 23-29. ISSN 1211-7293.
  3. RADVAN, Michal. Místní poplatky. Daně dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí. In Obce 2008-2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2008. Praha: ASPI, 2008. s. 437-448; 459-499, 53 s. Meritum. ISBN 978-80-7357-331-7.
  4. RADVAN, Michal. Możliwość kształtowania podatku od nieruchomości przez gminy w Czechach. In Podatki i opłaty lokalne w praktyce. 1. vyd. Warszawa: TaxPress, 2008. s. 199-204. TaxPress. ISBN 978-83-915002-8-6.
  5. RADVAN, Michal. Možnosti obcí ovlivnit daň z nemovitostí. In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Cofola 2008. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. s. 521-526. ISBN 978-80-210-4629-0.

  2007

  1. RADVAN, Michal. Daň z nemovitostí. Daň silniční (část V., část IX.). In Daně 2007. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2007. s. 813-836; 945-962, 42 s. Meritum - výkladová řada. ISBN 978-80-7357-246-4.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Daň z nemovitostí v evropském kontextu. In Evropské finanční systém 2007 (Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 62-68. ISBN 978-80-210-4319-0.
  3. NOVÁKOVÁ, Petra a Ondřej LICHNOVSKÝ. K zajišťovacímu převodu práva z pohledu daně z převodu nemovitostí. Právní fórum. Praha: ASPI, a.s., 2007, roč. 2007, č. 6. ISSN 1214-7966.

  2006

  1. RADVAN, Michal. Daň z nemovitostí. Daň silniční (část V., část IX.). In Daně 2006. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2006. s. 791-813; 915-932, 41 s. Meritum - výkladová řada. ISBN 80-7357-166-8.
  2. RADVAN, Michal. Konstrukční prvky nemovitostních daní. In Mekon 2006. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 128 + CD, 2 s. ISBN 80-248-1013-1.
  3. RADVAN, Michal. Místní poplatky. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí (část čtvrtá, hlava I, III, IV). In Obce 2006 - 2007. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2006. s. 367-376; 387-424, 48 s. Meritum - výkladová řada. ISBN 80-7357-151-X.

  2005

  1. NOVÁKOVÁ, Petra. Obec a daň z nemovitosti. In Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 132-139, 7 s. ISBN 80-210-3677-X.

  2002

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daň z nemovitostí u bytů a nebytových prostorů. In Politika bydlení Jihomoravského kraje. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 39-41. ISBN 80-210-2789-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 12. 2023 17:51