Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. RADVAN, Michal. Property Taxes Reforms in the Czech Republic. Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok: Temida 2, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 392-398. ISSN 1689-7404.
   URL
   Název česky: Reformy majetkových daní v České republice
   RIV/00216224:14220/09:00029406 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. angličtina. Polsko.
   Radvan, Michal (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: tax; property tax; tax reform; real estate tax; inheritance tax; gift tax; real estate transfer tax; road tax
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 7. 2. 2022 11:35.

  2008

  1. RADVAN, Michal. Místní poplatky. Daně dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí. In Obce 2008-2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2008. Praha: ASPI, 2008. s. 437-448; 459-499, 53 s. Meritum. ISBN 978-80-7357-331-7.
   Název anglicky: Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax
   RIV/00216224:14220/08:00051002 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Radvan, Michal (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Local Charges; Inheritance Tax; Gift Tax; Real Estate Transfer Tax; Real Estate Tax

   Změnil: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 7. 9. 2011 16:02.
  2. NECKÁŘ, Jan. Současnost a budoucnost transferových daní. In Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 235 - 239. ISBN 978-80-210-4733-4.
   Název anglicky: Present and Future of Transfer Taxes
   RIV/00216224:14560/08:00034701 Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Neckář, Jan (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: transfer taxes; inheritance tax; gift tax; real estate transfer tax; transfer; transition; ownership; real estate; tax effectiveness; dissolution; double taxation; collection; reform of the tax system
   Druh sborníku: postkonferenční sborník

   Změnil: Mgr. Jan Neckář, Ph.D., učo 61277. Změněno: 19. 1. 2009 18:00.

  2007

  1. NECKÁŘ, Jan. Theoretical Aspects of Transfer Taxes. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007. vyd. Voroněž: University of Voronezh, 2007. s. 298-304. ISBN 978-5-9273-1340-2.
   Název česky: Teoretické aspekty transferových daní
   Název anglicky: Theoretical Aspects of Transfer Taxes
   RIV/00216224:14220/07:00032400 Stať ve sborníku. Právní vědy. angličtina. Rusko.
   Neckář, Jan (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: real estate transfer tax; estate tax; inheritance tax; gift tax; estate tax
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: Mgr. Jan Neckář, Ph.D., učo 61277. Změněno: 26. 12. 2007 21:48.
  2. NECKÁŘ, Jan. Vyvlastnění nebo dobrovolný prodej? (Pohled z hlediska finančního práva). Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 13 - 16. ISSN 1801-6006.
   Název anglicky: Expropriation or Voluntary Sale? (From Financial Law Point of View)
   RIV/00216224:14220/07:00031948 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Neckář, Jan (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Voluntary sale; expropration; real estate transfer tax; taxpayer; tax administration; evaluation of property

   Změnil: Mgr. Jan Neckář, Ph.D., učo 61277. Změněno: 28. 1. 2008 18:59.
  3. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí v Evropě. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, roč. XV., č. 10, s. 3-10. ISSN 1801-6006.
   Název anglicky: Real Estate Trasnfer Taxation in Europe
   RIV/00216224:14220/07:00032530 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Neckář, Jan (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Real estate transfer tax; Europe; stamp duty; real estate

   Změnil: Mgr. Jan Neckář, Ph.D., učo 61277. Změněno: 12. 11. 2007 17:31.

  2006

  1. RADVAN, Michal. Místní poplatky. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí (část čtvrtá, hlava I, III, IV). In Obce 2006 - 2007. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2006. s. 367-376; 387-424, 48 s. Meritum - výkladová řada. ISBN 80-7357-151-X.
   Název anglicky: Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax (part 4th/I, III, IV)
   RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Radvan, Michal (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Local Charges; Inheritance Tax; Gift Tax; Real Estate Transfer Tax; Real Estate Tax

   Změnil: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 7. 9. 2011 17:47.
Zobrazeno: 23. 2. 2024 05:25