Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2005

 1. DANĚK, Petr. Kraje v transformaci: vývoj regionálních rozdílů. Praha: CEVRO, 2005. 15 s. Fakta, názory, komentáře.
 2. DANĚK, Petr. Vývoj regionálních rozdílů a jejich odraz v politických preferencích obyvatel. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 31-40. ISBN 80-210-3888-8.
 3. 2004

 4. VĚŽNÍK, Antonín a Ilona ŠTĚPÁNKOVÁ. Geografické aspekty transformace zemědělství v okrese Hodonín. In Geografické informácie 8, Stredoeuropský priestor, Geografia v kontexte nového regionálného rozvoja. první. Nitra: Univerzita K.Filozofa v Nitre, 2004. s. 389-396, 7 s. ISBN 80-8050-784-8.
 5. VĚŽNÍK, Antonín a Linda BARTOŠOVÁ. Selected regional geographical differences of the Czech Republic agriculture, after the transformation processes. Agricultural Economics. Praha: Česká akademie zemědělských věd - Ústav, 2004, roč. 50, č. 5, s. 207- 217, 10 s. ISSN 0139-570X.
 6. 2002

 7. VĚŽNÍK, Antonín. Agrocenzus 2000, regionálně geografické aspekty. In Geografické informácie 7, Zborník z XIII. kongresu SGS. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, katedra geografie, 2002. s. 257 - 264. ISBN 80-8050-542-X.
 8. 2000

 9. KUČERA, Vojtěch. Netradiční metody výzkumu venkovských regionů. In Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis 7, "Jak dál v regionální geografii". Plzeň: Katedra geografie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 2000. s. 151-160, 185 s. ISBN 80-7082-543-X.
 10. MARYÁŠ, Jaroslav. Podnikatelská aktivita fyzických osob jako indikátor transformační adaptace na příkladu Brněnského kraje. In II. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2000. s. 121-129. ISBN 80-210-2317-1.
 11. 1999

 12. KUČERA, Vojtěch. Nové možnosti výzkumu regionálních diferencí venkovské společnosti. In Regionalizace České republiky (Formování regionů, jejich funkce, význam pro začleňování do evropského prostoru). 1999. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 1999. s. 111-115, 120 s. Sborník z mezinárodní konference. ISBN 80-7044-257-3.
 13. 1997

 14. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Prevalence rizikových faktorů a poruch reprodukce v různých lokalitách České republiky. Hygiena. 1997, roč. 42, č. 4, s. 197-208. ISSN 1210-7840.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2022 01:49