Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. DRÁPALA, Daniel. Dopis z války. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2008, roč. 21, č. 2, s. 11-13. ISSN 1212-3382.
 2. DRÁPALA, Daniel a Vojtěch BAJER. Radhošťské putování. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2008. 176 s. Rožnovské malé tisky; sv. 12.
 3. 2007

 4. DRÁPALA, Daniel. "... památku lásky, cti a vážnosti nebo vděčnosti pro zemřelýho vystaviti..." K sociální funkci náhrobku v tradičním venkovském prostředí severovýchodní Moravy 18. a 19. století. Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, 2007, roč. 13, č. 1, s. 23-34. ISSN 1214-5327.
 5. DRÁPALA, Daniel. Paběrky z dějů městečka Rožnova a jejich autor Josef Lucian Ondřej Kramoliš. In Paběrky z dějů městečka Rožnova. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2007. s. 45-56. Rožnovské malé tisky; sv. 9. ISBN 978-80-239-8598-6.
 6. DRÁPALA, Daniel. Portasze krajowi i zbójnicy - dwa przeciwstawne zjawiska w historii Moraw XVII i XVIII wieku. In Jánošík a fenomén zbojníctva na slovensko-poľsko-českom pomedzí. Janosik a fenomen zbójnictwa słowacko-polskiego i czeskiego pogranicza. 1. vyd. Žilina: Povážské múzeum, 2007. s. 238-247. ISBN 978-80-88877-45-5.
 7. DRÁPALA, Daniel, Jiří POLÁŠEK, Richard SOBOTKA a Pavel JAŠKA. Rožnovská věž. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Římskokatolická farnost Rožnov pod Radhoštěm, 2007. 108 s. ISBN 978-80-254-0523-9.
 8. DRÁPALA, Daniel. Zemští portáši a zbojníci - dva protikladné fenomény moravských dějin 17. a 18. století. In Jánošík a fenomén zbojníctva na slovensko-poľsko-českom pomedzí. Janosik a fenomen zbójnictwa słowacko-polskiego i czeskiego pogranicza. 1. vyd. Žilina: Povážské múzeum, 2007. s. 230-237. ISBN 978-80-88877-45-5.
 9. DRÁPALA, Daniel. "Zpomínky z mého minulého živobytí" Josefa Luciana Ondřeje Kramoliše. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2007, roč. 2007, č. 19, s. 4-7, 8 s. ISSN 1212-3382.
 10. 2006

 11. ŠTĚPÁNEK, Václav, Libor JAN a František ŠALÉ. Čejč. Dějiny slovácké obce. Čejč: František Šalé - ALBERT, 2006. 528 s. Moravská regionální historie. ISBN 80-7326-089-1.
 12. DVOŘÁK, Tomáš. Dvěma totalitami k obnově demokracie 1939-2005. In Čejč. Dějiny slovácké obce. 1. vyd. Čejč - Boskovice: Obecní úřad v Čejči - Nakladatelství František Šalé - Albert, Boskovice, 2006. s. 10-50, 59 s. není. ISBN 80-7326-089-1.
 13. DRÁPALA, Daniel. Valašský Slavín a Kniha paměti kraje. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2006, roč. 2006, č. 17, s. 19-20. ISSN 1212-3382.
 14. 2005

 15. DRÁPALA, Daniel. Květnové střípky roku 1945. Události května 1945 na Rožnovsku ve světle pamětnických vyprávění. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, roč. 2005, č. 14, s. 8-10. ISSN 1212-3382.
 16. DRÁPALA, Daniel, Lucie HAMBÁLKOVÁ, Milan HAMBÁLEK a Daniela SRBOVÁ. Rožnov lázeňský. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2005. 96 s. Rožnovské malé tisky; sv. 6. ISBN 80-239-5131-9.
 17. 2004

 18. DRÁPALA, Daniel. Babylon na Dunaji. Vídeň na počátku 20. století v zápiscích Ondřeje Oblůka. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2004, roč. 2004, č. 13, s. 5-8. ISSN 1212-3382.
 19. DRÁPALA, Daniel, Richard SOBOTKA a Vojtěch BAJER. Příběhy staletími vyprávěné. Drobné sakrální památky na Rožnovsku. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2004. 96 s. Rožnovské malé tisky; sv. 3. ISBN 80-239-2966-6.
 20. 2003

 21. DRÁPALA, Daniel. Galanterní klempířství na Rožnovsku. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2003, roč. 2003, č. 11, s. 9-11. ISSN 1212-3382.
 22. DRÁPALA, Daniel. Historie osídlování území. In Javornický hřeben. Javornícky hrebeň. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: ZO ČSOP Salamander, 2003. s. 10-12.
 23. 2002

 24. DRÁPALA, Daniel. Život v rodině a obci - společenské vztahy. In Okres Vsetín. Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí; Brno: Hvězdárna Valašské Meziříčí; Muzejní a vlastivědná společenost, 2002. s. 432-442. Vlastivěda moravská. Řada topografická ; svazek 68. ISBN 80-7275-024-0.
 25. 2001

 26. DRÁPALA, Daniel. Na čísle posledním. Poznámky ke studiu hřbitovů na východní Moravě a jejich využití jako pramene. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 2001, roč. 17, č. 1, s. 92-103. ISSN 0323-2492.
 27. DRÁPALA, Daniel. Tíha víry. K 220 výročí vydání tolerančního patentu a jeho dopadu na život obyvatel Valašska. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2001, roč. 2001, č. 7, s. 4-6. ISSN 1212-3382.
 28. 1999

 29. DRÁPALA, Daniel. Proměny jedné tradice. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 1999, roč. 15-16, č. 1, s. 172-181, 100 s. ISSN 0323-2492.
 30. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Území obce v pravěku až do pohusitské doby. In Prušánky, vinařská obec Podluží. 1. vyd. Brno-Prušánky: Muzejní a vlastivědná společnost, Brno - Obecní úřad Prušánky, 1999. s. 13-54. ISBN 85 048-93-0.
 31. 1997

 32. DRÁPALA, Daniel. Proměny pasekářského způsobu zemědělského hospodaření v 19. a 20. století. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 1997, roč. 14 (56), č. 1, s. 55-59. ISSN 0323-2492.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 6. 2021 00:04