Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2002

  1. ČMELÍK, Richard, Jaromír MAREK a Pavel PAZDERA. A regioselectivity of electrophilic attacks to 5-amino-3-thioxo-3H-1,2-dithiole-4-carboxylic acid functional derivatives. An elucidation of product structures. Heterocyclic Communications. London: Freund Publishing House, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 55-60. ISSN 0793-0283.
  2. MOHAMED, Walid Fathalla, Jaromír MAREK a Pavel PAZDERA. SYNTHESIS of 4-AMINO-3-CYANO-2-MORPHOLINOQUINOLINE. Heterocyclic Communications. London: Freund Publishing House, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 79-82. ISSN 0793-0283.
  3. 2001

  4. TRÁVNÍČEK, Martin a Milan POTÁČEK. Regioselektivita a vliv chirální pomocné látky vázané na dipolu na enantioselektivitu 1,3-dipolární cykloadice. In Sborník XXV. Konference organických chemiků. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001. s. KS11, 2 s. XXV. Konference organických chemiků, Kutná Hora. ISBN 80-7194-349-5.
  5. ČASTULÍK, Jakub, Jaromír MAREK a Ctibor MAZAL. Synthesis of spiropyrrolidines and spiropyrrolizidines by 1,3-dipolar cycloadditions of azomethine ylides to substituted a-methylene-g-lactones. Tetrahedron. Oxford (UK): Elsevier Science Ltd., 2001, roč. 57, č. 39, s. 8339-8347. ISSN 0040-4020.
  6. MOHAMED, Walid Fathalla a Pavel PAZDERA. The regioselectivity of the thioamide moiety against electrophiles and nucleophiles. In Sborník príspevkov 53. zjazd Chemických spoločností. 1. vyd. Banká Bystrica: FPV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001. s. 229-230. 1. ISBN 80-89029-22-1.
  7. 2000

  8. ČASTULÍK, Jakub, Jaroslav JONAS a Ctibor MAZAL. Stereoselective 1,3-dipolar cycloaddition of a nitrile ylide photochemically generated from 2,3-diphenyl-2H-azirine to substituted methylene lactones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Prague: Inst. Org. Chem. Bioch. Czech Acad. Sci., 2000, roč. 65, č. 5, s. 708-716. ISSN 0010-0765.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2023 04:16