Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. URBANOVÁ, Ludmila. Stylistika anglického jazyka. English Stylistics. Brno: Barrister and Principal; Filozofická fakulta MU, 2008, 104 s. Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-29-9.

  2005

  1. URBANOVÁ, Ludmila. Is Stylistics a Controversial Branch of Language Study? In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada anglistická, Brno Studies in English, vol. 31, ročník 2005 annus. Masarykova univerzita v Brně: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 73-84. ISBN 80-210-3928-0.

  2001

  1. CHOVANEC, Jan. Register Analysis of News Discourse. In Odborný styl ve výuce cizích jazyků. Plzeň: Západočeská univerzita, 2001, s. 83-91. ISBN 80-7082-763-7.

  2000

  1. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta, MU Brno, 2000, 89 s. ISBN 80-210-2477-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 5. 2024 22:32