Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2007

  1. HORKÁ, Hana. ENVIRONMENTAL ISSUES IN THE CONTEXT OF HEALTH SUPPORT IN THE THINKING OF STUDENTS TEACHER. COMMUNICATIONS, Žilina: EDIS Vydavatelstvo Žilinskej Univerzity, 2007, roč. 9, č. 2, s. 17-20. ISSN 1335-4205.
  2. HORKÁ, Hana. The way students and teachers reason about environmental issues in the context of health support. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21/2. 1. vyd. Brno: PAIDO, 2007. s. 539 - 548, 10 s. ISBN 978-80-7315-138-6.
  3. 2006

  4. HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Obsah vzdělání – vztahy mezi cíli, požadavky a realitou z pohledu ekologické/environmentální výchovy. In Problémy kurikula základní školy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 148 -160, 13 s. ISBN 80-210-4125-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 8. 2020 16:55