Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2009

  1. JAKUBEC, Ondřej a Radka MILTOVÁ. Elias Hauptner a Matouš Radouš - malíři umírajícího času. Manýristické epitafy v českých zemích kolem roku 1600. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2009, roč. 57, č. 2, s. 148-171, 23 s. ISSN 0049-5123.
  2. 2007

  3. JAKUBEC, Ondřej a Radka MILTOVÁ. Osobnost a dílo Matouše Radouše a tvorba renesančních epitafů v Chrudimi. Theatrum historiae. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, roč. 2/2007, č. 1, s. 81-107. ISSN 1802-2502.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 16:17