Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. VLČKOVÁ, Kateřina. Zpráva z 16. konference ČAPV. Praha: Karolinum, 2009. Orbis Scholae 1/2009. ISSN 1802-4637.
 2. 2007

 3. SLABÝ, Ondřej. Pokroky v čipových technologiích znamenají pokroky v biomedicínském výzkumu i klinické diagnostice. Klinická onkologie, Brno: CLSJEP, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 235-236. ISSN 0862-495X.
 4. PRŮCHA, Petr. Vyjádření, osvědčení a sdělení a další obdobné úkony správních orgánů (tzv. jiné právní úkony). In Nový správní řád a místní samospráva : sborník z 3. letního mezinárodního workshopu : Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 18.-19. června 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 103-118, 16 s. ISBN 978-80-210-4489-0.
 5. 2006

 6. SORGER, Brigitte. Bericht über die XIII. IDT in Graz 2005. IDV-Magazin, www.idvnetz.org: Internationaler Deutschlehrerverband, 2006, roč. 28, č. 75, s. 23-34. ISSN 1431-5181. ISSN 1431-5181.
 7. SMÉKAL, Vladimír. Psaní zpráv v pedagogicko-psychologickém poradenství. In SMÉKAL, Vladimír, Jana ZAPLETALOVÁ, Zuzana FREYVALDOVÁ, Petr HANÁK, Václava MASÁKOVÁ a Alena MATĚJKOVÁ. Zpráva z vyšetření ve škole a ve školském poradenském zařízení. 1. vydání. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2006. s. 6-23. ISBN 80-86856-30-5.
 8. SMÉKAL, Vladimír, Jana ZAPLETALOVÁ, Zuzana FREYVALDOVÁ, Petr HANÁK, Václava MASÁKOVÁ a Alena MATĚJKOVÁ. Zpráva z vyšetření ve škole a ve školském poradenském zařízení. 1. vydání. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2006. 60 s. ISBN 80-86856-30-5.
 9. 2005

 10. DOKULIL, Miloš. Pokus o retrospektivu: O čem Masarykova "Světová revoluce" (možná dosud) je. In T. G. Masaryk a Světová revoluce. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo mizeum v Hodoníně, 2005. s. 3-35, 33 s. ISBN 80-903628-1-8.
 11. 2003

 12. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Mezioborová spolupráce při léčbě chronických ran a kožních defektů. Derma 3. tisícročia, Košice (Slovensko), 2003, III., č. 1, s. 30-31. ISSN 1335-7913.
 13. MALÁ, Jiřina. Textsorte "Reportage" in deutschen und tschechischen Printmedien. Ein stilistischer Vergleich. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Brno: Masarykova univerzita, 2003, R8/2003, č. 1, s. 75-83. ISSN 1211-4979.
 14. 2002

 15. PILÁTOVÁ OSECKÁ, Terezie, Milena VAŇUROVÁ, Marie PAVLOVSKÁ, Milan PILÁT a Martin JELÍNEK. Rómská iniciativa. Výzkumná zpráva ze třetího roku šetření. 2002.
 16. TESAŘ, Stanislav. Zpráva o plnění výzkumného záměru Codex hymnologicus Bohemiae za rok 2002. Brno: Ústav hudební vědy FF MU v Brně, 2002. 7 s. Codex hymnologicus Bohemiae.
 17. 1999

 18. RAICHOVÁ, Irena. Podstata sociálně vědy aneb proč pro mě bylo důležité bydlet v romské osadě. Bulletin Muzea romské kultury, Brno: Muzeum romské kultury, 1999, roč. 1998, č. 7, s. 32-35. ISSN 1212-070.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 3. 2019 00:49