Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. MAZUROVÁ, Edita, Klára HILSCHEROVÁ, Rita TRIEBSKORN, Heinz-R HÖHLER, Blahoslav MARŠÁLEK a Luděk BLÁHA. Endocrine regulation of the reproduction in crustaceans: Identification of potential targets for toxicants and environmental contaminants. Biologia. Bratislava: Versita, 2008, roč. 63, č. 2, s. 1-13. ISSN 0006-3088.
 2. SLEPIČKOVÁ, Lenka a Bartošová MICHAELA. Problematické tranzice k mateřství. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2008, roč. 5, č. 2, s. 35-54. ISSN 1214-813X.
 3. BARTOŠOVÁ, Michaela a Lenka SLEPIČKOVÁ. Reprodukce nebo intimita? K novému vymezení předmětu české sociologie rodiny. 2008.
 4. 2007

 5. CRHA, Igor, Jitka MELOUNOVÁ, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jaroslava TALLOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Homocysteine, folate and vitamin B12 in seminal plasma. 2007.
 6. 2005

 7. MAREŠ, Petr a Ivo MOŽNÝ. The Czech Family, Reproductive Behavior, and the Value of Children in the Czech Republic. In The Value of Children in Cross-Cultural Perspective. Case Studies From Eight Societies. Lengerich: Pabst, 2005. s. 67-156. ISBN 3-89967-250-X.
 8. 2004

 9. LAJKEP, Tomáš. Etika,sex, reprodukce. Zbraslavice: FARMclub, 2004. 115 s. FARMclub, první vydání. ISBN 80-239-2243-2.
 10. SKOČOVSKÝ, Karel a Ludmila LÁZNIČKOVÁ. General marital satisfaction, sexuality and religiosity in users of the symptothermal method of NFP: preliminary results. Kaunas: eifle, 2004.
 11. MAREŠ, Petr. Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004. 198 s. ISBN 80-86598-67-5.
 12. MAREŠ, Petr. The Value of the Child. In Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 61-77. Sociální studie. ISBN 80-86598-67-5.
 13. 2003

 14. MAREŠ, Petr. Modernizace a česká rodina. 2003.
 15. 2002

 16. SZALÓ, Csaba a Tomáš KATRŇÁK. Obrat k praxi a hledisku aktérů;: Bourdieovy reprodukční strategie a formy nadvlády. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2002, roč. 8, č. 8, s. 93-101. ISSN 1212-365X.
 17. KATRŇÁK, Tomáš. Předurčeni k manuální práci. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Plaňava, Ivo; Milan Pilát (Ed.), Brno: Barrister&Principal, 2002. s. 25-52. ISBN 80-86598-36-5.
 18. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. The Enchytraeidae of spruce forest plots of different exposure and acid deposition in a German mountain range. European Journal of Soil Biology. Paris: Elsevier, 2002, roč. 38, 3-4, s. 305-309. ISSN 1164-5563.
 19. 2001

 20. PEKÁR, Stanislav a Jiří KRÁL. A comparative study of the biology and karyotypes of two central European zodariid spiders (Araneae, Zodariidae). Journal of Arachnology. American arachnological society, 2001, roč. 29, č. 3, s. 345-353. ISSN 0161-8202.
 21. 2000

 22. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ a Jana ŽÁKOVÁ. Gametotoxické účinky cigaretového kouře. In Novinky ze sekce asistované reprodukce. 1. vyd. Brno: Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti, 2000. s. 6-7.
 23. 1999

 24. HRUBÁ, Drahoslava. Nikotin a reprodukce. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 44, č. 3, s. 150-155. ISSN 1210-7840.
 25. 1998

 26. BARTOŠOVÁ, Šárka, Pavel JURAJDA a Martin REICHARD. Společenstvo juvenilních ryb (0+) v zemnících v oblasti obory Soutok po povodni 1997. In Sborník referátů z III. ichtyologické konference. Vodňany: SRŠ Vodňany, 1998. s. 99-103. ISBN 80-7157-408-2.
 27. 1997

 28. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Souvislost kuřáctví žen v reprodukčním věku s poruchami reprodukce. Česká gynekologie. 1997, roč. 62, č. 4, s. 191-196. ISSN 1210-7832.
 29. 1990

 30. FIALA, Jindřich. Melatonin a světlo. Hygiena. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1990, roč. 35, 7-8, s. 485-489. ISSN 1210-7840.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 6. 2023 16:42