Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. KRÁTKÁ, Jana a Stanislav STŘELEC. Třídní učitel jako integrující, koordinující a kooperující výchovný činitel. In Pedagogický výzkum jako podpora současné školy. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 729-736, 8 s. ISBN 978-80-7041-287-9.
 2. 2007

 3. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Class teachers' views on the methods to influence pupils' health. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21 (2). 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 183-194, 12 s. ISBN 978-80-7315-138-6.
 4. KRÁTKÁ, Jana. Činnosti třídního učitele v současných podmínkách českého školství. In Študentské fórum, IX. ročník (Zborník príspevkov zo stretnutia študentov doktorandského štúdia, konaného 15.-17. 11. 2006). 1. vyd. Bratislava: PdF UK, 2007. s. 43-50, 7 s. ISBN 978-80-969146-6-1.
 5. KRÁTKÁ, Jana a Stanislav STŘELEC. Edukační otázky v práci třídního učitele. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník z XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, katedra pedagogiky a psychologie, 2007. s. 37-37, 1 s. ISBN 978-80-7040-991-6.
 6. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Názory třídních učitelů na způsoby ovlivňování zdraví svých žáků. In ŘEHULKA, E. ET AL. Škola a zdraví pro 21. století. Elektronický sborník z konference. 1. vyd. PdF MU Brno: MSD ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU Brno, 2007. s. 1-9, 9 s. ISBN 978-80-210-4374-9.
 7. KRÁTKÁ, Jana. Význam funkce třídního učitele z pohledu žáků. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumných problémech studentů doktorských studijních programů. Sborník z konference. 1. vyd. Olomouc: PdF UP, 2007. s. 92-97, 6 s. ISBN 80-7220-280-4.
 8. 2006

 9. KRÁTKÁ, Jana. Výkon funkce třídního učitele v recentních podmínkách českého školství (se zvláštním zřetelem k podpoře zdraví žáků). In Sborník příspěvků z konference Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik. 1. vyd. Brno: MSD, 2006. s. 42-47, 6 s. ISBN 80-210-4163-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2019 12:24