Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. TOBIÁŠOVÁ, Martina a Zbyněk ULČÁK. Peasant and Nature at the Onset of Modern Forms of Farming in the Czech Lands. In XIII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2022”. 2022. ISBN 978-99976-987-2-8.

  2015

  1. NUNVÁŘOVÁ, Svatava a Ondřej PETR. Netradiční pohled na definici venkova. Online. In Klímová, V., Žítek, V. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 499-507. ISBN 978-80-210-7861-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-67.

  2009

  1. NEVĚDĚL, Lukáš. Perceptions of local development. In New Economic Challenges. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, 2009, s. 172 - 176. ISBN 978-80-210-4815-7.
  2. GALVASOVÁ, Iva, Jan BINEK, Jan HOLEČEK, Kateřina CHABIČOVSKÁ a Hana SVOBODOVÁ. Synergie ve venkovském prostoru - Aktéři a nástroje rozvoje venkova. 1. vyd. Brno: GaREP Publishing, 2009, 98 s. sv. 1. ISBN 978-80-904308-0-8.
  3. SVOBODOVÁ, Hana. Vazby a průniky netradičních rozvojových aktivit ve venkovském prostoru. In XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 240-245. ISBN 978-80-210-4883-6.

  2008

  1. HRUŠKA, Vladan. Vymezení odlehlého venkova v českých podmínkách. In Seminář k “Mezinárodnímu roku Země”. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 58 - 61. ISBN 978-80-210-4748-8.

  2007

  1. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Rozvoj venkova. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2007, 211 s. Vydání první. ISBN 978-80-210-4314-5.

  2006

  1. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Reforma společné zemědělské politiky: cíle české politiky. In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK a Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 7-24, 17 s. Ediční řada Sborníky, svazek 29. ISBN 80-210-4076-9.
  2. JOHANISOVA, Nadia. The Pit and the Pendulum : A Co-operative Future for Work in the Welsh Valleys. Journal of Co-operative Studies. 2006, roč. 39, č. 2, s. 56-57. ISSN 06815784.

  2004

  1. KRIŠTOF, Martin. Důležitost hodnocení finančního zdraví v Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. eDotace (www.edotace.cz). www.edotace.cz: Economia OnLine, 2004, roč. 2004, č. 9, s. 1-1. ISSN 1213-7693.

  2001

  1. PALL, Jiří a Zbyněk ULČÁK. Udržitelný rozvoj evropského venkova. In Festival Cultural Village of Europe Bystré 2001. Bystré: MU Bystré, 2001, s. 31-33.

  2000

  1. REINÖHLOVÁ, Eva. Zemědělství rozvojových zemí: industrializace versus udržitelnost? In Stát, prostor, politika. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2000, s. 128 - 150, 274 s. Edice katedry soc. geografie a reg. rozvoje. ISBN 80-238-5566-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 5. 2024 06:40